Viac ako 70 rokov sa venujeme výrobe strešných okien, ktoré sú synonymom kvality a spoľahlivosti. Náš záväzok voči vám nekončí namontovaním vášho strešného okna.

Registrácia predĺženej záruky na svetlovod VELUX

Ak je svetlovod VELUX nainštalovaný odporúčanou, certifikovanou montážnou firmou VELUX, poskytuje VELUX dodatočnú päťročnú záruku na svetlovod, za predpokladu, že prvý koncový používateľ správne vyplní online registračný formulár nižšie a to do max. 1 roka od dátumu dodania výrobku.
Predĺžená záručná doba uplynie 10 rokov od dodania výrobku - viď kompletné znenie záručných podmienok.

Registračný formulár

Online registrácia záruky strešných oken