Uplatnite si nárok na vrátenie peňazí za vybrané výrobky!

Spoločnosť VELUX aktuálne prichádza s výnimočnou ponukou, ktorá vám uľahčí cestu k modernizácii podkrovia. Po zakúpení strešného okna VELUX s trojsklom si môžete uplatniť nárok na získanie peňazí späť.

Akcia trvá do 15. 11. 2017 a vzťahuje sa na vybrané produkty VELUX zakúpené od 15. 9. do 31. 10. 2017. Zahŕňa široký sortiment strešných okien z rady Štandard Plus a Premium. V prípade zakúpenia viacerých okien môžete výhodný nákup uplatniť na každý zakúpený výrobok.

1× strešné okno s trojsklom = 10 € späť
2× strešné okno s trojsklom = 30 € späť
3× strešné okno s trojsklom = 60 € späť

... a následne za každé ďalšie strešné okno s trojsklom 20 € späť.

Ako získať peniaze za nákup výrobkov VELUX späť?

Registračný formulár

Výrobky v akcii

Detailný prehľad výrobkov

Detailný prehľad akčných výrobkov VELUX

 
Spätná platba
vo výške
50 €
Kategória Premium   Veľkosť okna  GGL 306621 GGL 306630  GGU 0066 21  GGU 006630     
 CK02, CK04, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10, PK06, PK08, PK10, SK06, SK08, SK10, UK04, UK08, UK10 
 GGL 306821  GGL 306830  GGU 0068 21  GGU 006830    
 Strešné okná INTEGRA ® a SOLAR (so zasklením 68, a 66) vo všetkých prevedeniach rámu i oplechovania. Viac informácií o produktoch tu.

 Akcia platí pre tieto typy strešných okien  v medenom a titánzinkovom oplechovaní.
Spätná platba
vo výške
50 €
 
Kategória Premium  Veľkosť okna   GPL 3066 GPU 0066
GPU 0062   GPL 3068 GPU 0068 
CK02, CK04, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10, PK06, PK08, PK10, SK06, SK08, SK10, UK04, UK08   GGL 3066 GGU 0066 GGL 3062 GGU 0062  GGL 3068  GGU 0068
Kývne a výklopno-kyvne strešné okná s trojsklom (so zasklením 68, 66 a 62) vo všetkých prevedeniach rámu aj oplechovania. Viac informácií o produktoch tu.
   Akcia platí pre tieto typy strešných okien  v medenom a titánzinkovom oplechovaní.
Spätná plaba
vo výške
20 €
 
Kategória Štandard Plus  Veľkosť okna    GLL 1061 GLL 1061B GLU 0061 GLU S10002    
Kývne strešné okná s trojsklom vo všetkých prevedeniach rámu aj oplechovania. Viac informácií o produktoch tu.   CK02, CK04, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10, PK06, PK08, SK06, SK08        

 

Podmienky uplatnenia akčnej ponuky

Vyplatenie finančnej čiastky až 20€ za každé strešné okno VELUX s trojsklom si môže uplatniť každý zákazník, ktorý v období od 15. 9. 2017 do 31. 10. 2017 zakúpi strešné okno VELUX s trojsklom.

Finančnú čiastku až 20€ za každé strešné okno VELUX s trojsklom môžu získať iba spotrebitelia. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri zakúpení výrobkov nejednala v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Vyplatenie finančnej čiastky bude vykonávané iba bankovým prevodom na účty vedené u bankových domov so sídlom v Slovenskej republike.

Ako získať vyplatenie bonusu?

Najneskôr do 15. 11. 2017 vyplňte registračný formulár na tejto stránke a priložte kópiu dokladu o nákupe výrobkov VELUX, obsahujúci presnú špecifikáciu ich typov a počtu vo vyššie uvedenom období. Podmienkou je uvedenie bankového účtu, na ktorý bude zaslaná finančná čiastka v danej výške. Čiastka bude zaslaná bankovým prevodom najneskôr do 1 mesiaca po obdŕžaní správne vyplneného registračného formulára a kópie položkového nákupného dokladu. V prípade neúplného či nesprávne vyplneného registračného formulára nevzniká zákazníkovi nárok na vyplatenie finančnej čiastky.

Finančný bonus sa nevzťahuje na iný sortiment výrobkov VELUX, než je uvedený na tejto stránke. Tzn. akciová ponuka sa nevzťahuje na strešné okná s dvojsklom, doplnkové okná, vertikálne okná, balkóny, okná ako zariadenia na odvod dymu a tepla a strešné výlezy. Spoločnosť VELUX si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu akcie akciu zrušiť či zmeniť, a to aj bez uvedenia dôvodu. Spoločnosť VELUX si vyhradzuje právo vyžiadať dodatočné podklady (ďalšie dokumenty, fotografie). Spoločnosť VELUX si vyhradzuje právo na osobnú kontrolu splnenia podmienok pre vyplatenie akciovej ponuky zamestnancom spoločnosti VELUX.