Home > Slovakia > Zákazníci > Výrobky > Rolety a žalúzie > Sieťka proti hmyzu

Sieťka proti hmyzu

Síť proti hmyzu

Elegantné a praktické riešenie ochrany proti hmyzu

Sieťka proti hmyzu je praktickým riešením pre kľudný spánok i pri otvorenom okne.

Sieťka sa montuje na ostenie, takže okno môže byť až do hĺbky ostenia stále otvorené.

Proti náhodnému zatvoreniu je okno možné zaistiť do aretačného krúžku umiestneného na ostení. Bočné vodiace lišty a tesné napojenie v spodnej časti zabraňujú vniknutiu hmyzu.

Sieťka proti hmyzu sa ľahko udržuje pomocou vlhkej handričky. Pokiaľ sa sieťka práve nepoužíva, jednoducho sa zvinie do hliníkového púzdra.

Sieťku proti hmyzu je možné kombinovať so všetkými typmi roliet a žalúzií.

 


Manuálne ovládanie – ZIL

  • Ovláda sa jednoducho uchopením za ovládaciu lištu.
  • Pokiaľ je umiestnené mimo dosah, sieťku je možné ovládať pomocou tyče.

 

 
 
  

 

Sieťku proti hmyzu je možné namontovať na okná, ktoré sú osadené jednotlivo alebo v zostavách za predpokladu, že sa ostenie okolo okien nachádza v jednej rovine.

Výrobok nie je možné použiť, pokiaľ sa deliaca priečka medzi oknami nachádza hlbšie ako ostatné ostenie. Podmienkou správnej montáže je ostenie bez nerovností alebo prípadného zalomenia.


Pred montážou sieťky proti hmyzu je nutné overiť rozmery ostenia. V prípade zalomeného ostenia je nutné použiť dve sieťky proti hmyzu a spojovací diel ZOZ 157.