ČO JE POTREBNÉ: NOVÝ PRÍSTUP K ŽIVOTU POD STRECHOU


Podarilo sa nám uzavrieť sa pred neistotami a nepohodlím prirodzeného sveta, ale až v príliš veľa prípadoch nám tento pokrok moc dobrého nepriniesol.


Až 90 % času trávime v interiéri pod strechou a naše domovy sú také dobre izolované, že do nich nepreniká dostatok čerstvého vzduchu a denného svetla. V súčasnosti žije 84 miliónov Európanov v budovách s tak vysokou mierou vlhkosti, že môžu ohrozovať fyzické a duševné zdravie ľudí. Výsledkom je nízka kvalita vzduchu v interiéri, ktorá môže spôsobovať rôzne choroby od bolesti hlavy a opuchnutých očí až po alergie, astmu a ťažšie ochorenia. U ľudí žijúcich vo vlhkom a plesnivom dome existuje až o 40 % vyššia pravdepodobnosť, že budú trpieť astmou. 

Nedostatok priameho slnečného svetla spôsobuje aj zdravotné problémy, ako je napríklad nedostatok vitamínu D, v dôsledku čoho sa môžeme cítiť unavení, vyčerpaní a zle naladení. Odborníci tiež odhadujú, že až 30 % svetovej populácie trpí rôznymi stupňami tzv. sezónnej zimnej depresie. Presná príčina zimnej depresie nie je úplne jasná, no často sa spája s nedostatočným pôsobením slnečného žiarenia.
Ak sa tieto problémy nebudú riešiť, budú sa len zhoršovať. Presne preto je dôležité, aby sme sa všetci zamysleli nad spôsobom, akým žijeme vo vnútri budov. Jednotlivci či architekti, spoločnosti či vlády – všetci sme zodpovední za to, aby sme urobili všetko pre zaručenie zdravého vnútorného prostredia v našich budovách. Musíme ich začať žiť aj stavať inak.
Niektoré riešenia sú jednoduché, iné sú náročnejšie a ďalšie vyžadujú zásadné spoločenské zmeny. Ale všetko je možné ak sa chce - musíme začať jednať ihneď a spoločne. 

CESTA K ZDRAVŠIEMU VNÚTORNÉMU PROSTREDIU

Spoločnosť VELUX sa už viac ako 75 rokov venuje zlepšovaniu kvality života ľudí tým, že im pomáha zaisťovať, aby bol v ich domácnostiach, na pracoviskách a v školách dostatok denného svetla a čerstvého vzduchu. Priaznivý vplyv na zdravie potvrdili aj vedci, no ešte nás čaká dlhá cesta, kým pochopíme, že denné svetlo a čerstvý vzduch nie sú l en "príjemné" ale "nutné".
Našťastie nie sme na tejto ceste sami. Spolupracujeme s ďalšími svetovými lídrami na trhu z oblasti stavebníctva a vytvárame spolu s nimi lepšie domovy. Naše riešenia nedokážu odstrániť všetky problémy spojené s interiérovou generáciou žijúcou pod strechou, ale môžu naznačiť najlepšiu možnú cestu vpred. 


VZDUCH V INTERIÉRI MÔŽE BYŤ AŽ PÄŤKRÁT VIAC ZNEČISTENÝ AKO VZDUCH VONKU

Bez ohľadu na to, kde žijeme, čerstvý vzduch z otvoreného okna je skoro vždy lepší ako dýchať stuchnutý vzduch vnútri.

NEDOSTATOK DENNÉHO SVETLA VYVOLÁVA SMÚTOK AŽ U 15 % ĽUDÍ

Silu denného svetla nemožno nahradiť umelo. Denné svetlo potrebujeme na to, aby sme sa cítili plní energie a zdraví.