Kontakt
*
*
*
*
*
*
*
Odkiaľ ste sa dozvedeli o možnosti Duálneho vzdelávania s našou spoločnosťou?
Uveďte prosím o aký odbor sa uchádzate:
*
Štúdijné výsledky
Účasť na olympiádach/súťažiach
*
Vysvedčenie
koncoročné vysvedčenie
*
koncoročné vysvedčenie
*
koncoročné vysvedčenie
*
*
Spracovanie osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujem spoločnosti Partizánske Building Components-SK s.r.o., so sídlom: Malobielická 1/215, Partizánske 958 04, IČO: 43 775 098 (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo a email) na účely zaradenia do databázy uchádzačov o duálne vzdelávanie. Súhlas udeľujem na obdobie 1 roka odo dňa jeho udelenia.
*