Skupina VELUX publikuje novú Správu o spoločenskej zodpovednosti

28. marca 2015

Správa o spoločenskej zodpovednosti, ktorá bola práve zverejnená skupinou VELUX, ukazuje, že spoločnosť predstavuje špičku v oblasti udržateľnosti. Okrem historicky nízkeho počtu pracovných úrazov správa takisto ukazuje, že strešné okná VELUX majú kladnú CO2 stopu.


Práve bola zverejnená Správa o spoločenskej zodpovednosti skupiny VELUX za rok 2014. Správa s názvom Budovanie modelovej firmy je založená na cieli skupiny byť modelovou firmou, ktorá pracuje s výrobkami, ktoré sú užitočné pre spoločnosť a ktorá zaobchádza so zákazníkmi, dodávateľmi, zamestnancami a akcionármi lepšie než väčšina iných firiem.


Strešné okná s pozitívnou CO2 stopou

V roku 2013 skupina VELUX zverejnila Hodnotenia životného cyklu pre severnú Európu pre základné výrobky. Analýzy týchto hodnotení ukazujú, že strešné okno VELUX ušetrí za svoju životnosť viac CO2 ako stojí jeho výroba a likvidácia; vďaka bezplatnej solárnej tepelnej energii, ktorú okno poskytuje, znižuje potrebu vykurovania v zimných mesiacoch.

„Naším cieľom vždy bola výroba výrobkov, ktoré sú pozitívnym príspevkom pre spoločnosť vo všeobecnosti. A s vedomím skutočnosti, že budovy zastupujú 40 % spotreby energie západného sveta, je pre nás dôležité, aby naše výrobky prispievali k projektovaniu zdravších a udržateľnejších budov. Analýza LCA ukazuje, že naše strešné okná pomáhajú znižovať emisie CO2 počas životného cyklu „od kolísky po hrob“ o 4-500 kg,“ hovorí Jørgen Tang-Jensen, CEO skupiny VELUX.


Historicky najnižší počet nehôd

Nová správa odhaľuje povzbudzujúce trendy nielen pre udržateľnosť – rok 2014 bola historicky najlepším rokom pre skupinu VELUX, čo sa týka pracovných úrazov. Skupina zaznamenala 0,9 pracovných úrazov na 1 milión pracovných hodín a absenciu z dôvodu pracovného úrazu 0,2 hodiny na 1 000 pracovných hodín.

„Nikdy sme neboli svedkami tak malého počtu úrazov v práci a ani tak nízkej absencie, ktoré sú ich dôsledkom. Správa ukazuje, že úrazov nie je len málo, ale aj to, že sú menej závažné. Toto je výsledok, ktorým sme potešení a sme naň nesmierne hrdí. Bezpečnosť našich ľudí je pre nás mimoriadne dôležitá,“ hovorí Jørgen Tang-Jensen.
„Hoci ide o rekord v oblasti pracovných úrazov za celú našu históriu, náš cieľ stanovený v kľúčových ukazovateľoch výkonnosti sme celkom nedosiahli. Avšak úsilie pokračuje, s každodenným zameraním na bezpečnosť v práci, primárne v našich závodoch, aby sme dosiahli náš dlhodobý cieľ, ktorým je dosiahnutie nulového počtu úrazov.“


29% zníženie emisií CO2 – avšak náš cieľ ešte nie je dosiahnutý

V roku 2014 skupina VELUX znížila svoje emisie CO2 o 29 % v porovnaní so základnými číslami za rok 2007. Tento výsledok o niečo zaostáva za cieľom dosiahnuť 50% zníženie do roku 2020.

„Ešte nie sme celkom tam, kde by sme sa momentálne chceli nachádzať, čo sa týka emisií CO2 – avšak držíme sa nášho cieľa pre rok 2020. Tento cieľ dosiahneme pokračujúcim zlepšovaním našej energetickej efektívnosti, hlavne vo výrobných závodoch,“ uzatvára Jørgen Tang-Jensen.


150 miliónov eur investovaných späť do spoločnosti

V roku 2014 THE VELUX FOUNDATIONS – VILLUM FONDEN a VELUX FONDEN – darovali sumu 150 miliónov eur prírodným vedám, na účely z oblasti životného prostredia, sociálne a kultúrne účely, humanitné vedy a výskum v oblasti gerontológie a oftalmológie v Európe. Hlavným vlastníkom VELUX je VILLUM FONDEN.