Zamestnanie v spoločnosti VELUX

Pracovníci v Partizánskom
Pracovníci v Partizánskom
Pracovníci v Partizánskom
Pracovníci v Partizánskom
Pracovníci v Partizánskom

Výrobný závod v Partizánskom

Závod Partizánske Building Components-SK s r.o., je dcérska spoločnosť dánskeho koncernu VELUX A/S so sídlom v Partizánskom. Prvý stavebný kameň výrobnej spoločnosti VELUX – Partizánske Building Components-SK s r.o., bol položený v marci 2008. Závod je založený na moderných organizačných a technologických procesoch s implementáciou tzv. LEAN princípov organizácie výroby. V súčasnosti zamestnáva výrobný závod približne 450 ľudí, predovšetkým z Partizánskeho a okolia. Závod v súčasnosti vyrába bezúdržbové strešné okná VELUX na šikmé a ploché strechy, strešné výlezy i svetlovody. Vedenie závodu, ako aj jeho zamestnanci dbajú na zodpovedný prístup, či už v oblasti zvyšovania bezpečnosti vo výrobe, znižovania vplyvu na životné prostredie, ale aj smerom k miestnej komunite.

Ak máte záujem o prácu v našej výrobnej spoločnosti, kontaktujte nás prosím na telefónnom čísle, e-maily alebo vyplňte formulár nižšie.

Pracovníci v Partizánskom

Predajná spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. je predajná a marketingová organizácia, ktorá pôsobí v rámci Slovenskej republiky od roku 1993.

Kontakt:

VELUX Slovensko spol. s r.o.

Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava

E-mail: recruitment.v-cz@velux.com