Tu nájdete zoznam detailných výkresov najčastejších inštalácií svetlíkov VELUX. V prípade potreby technickej pomoci nás neváhajte kontaktovať na adrese architekt.sk@velux.com .

Dizajnové svetlíky so zaobleným a plochým zasklením

 • CVU - otváravý svetlík novej generácie

  Otváravý svetlík so zaobleným sklom, drevená konštrukcia strechy

  Otváravý svetlík s plochým sklom, betónová strecha, zdvíhací rám ZCU 0015 a ZCU 1015


 • CFU - neotváravý svetlík novej generácie

  Neotváravý svetlík so zaobleným sklom, zdvíhací rám ZCU 0015 a ZCU 1015

  Neotváravý svetlík s plochým sklom, betónová stropná deska


 • Minimálna odstupová vzdialenosť svetlíkov

  Minimálna odstupová vzdialenosť svetlíkov - CVU


Svetlíky s kopulou a zasklením

 • CVP - elektricky alebo manuálne ovládaný svetlík
   Strešný svetlík VELUX INTEGRA CVP,  zdvíhací rámy ZCE 0015 - 1015, betónová strešná konštrukcia, bitumen
   Strešný svetlík VELUX INTEGRA CVP,  zdvíhací rám ZCE, betónová strešná konštrukcia, povlaková krytina
   Strešný svetlík VELUX INTEGRA CVPzelená strecha, zdvíhací rámy ZCE 0015 - 1015
   Strešný svetlík VELUX INTEGRA CVP, falcovaný plech
   Strešný svetlík VELUX INTEGRA CVP, zelená strecha, drevený zdvíhací rám ZCE 1015

 • CFP - neotváravý svetlík
  Neotváravý svetlík s kupolou a zasklením, betónová strecha, bitumen

  Neotváravý svetlík s kupolou a zasklením, betónová strecha, bitumen, zdvíhací rám ZCE

Svetlíky s kupolou

 • CVJ - elektricky ovládaný svetlík

  Elektricky ovládaný svetlík s kupolou, plochá strecha, trapéz

 • CFJ - neotváravý svetlík 

  Neotváravý svetlík s kupolou, trapéz

Svetlíky pre  špeciálne situácie

 • CSP - svetlík pre odvod dymu
  Svetlík pre odvod dymu, zdvíhací rám ZCE 0015 

 • CXP - výlez do plochej strechy
  Výlez do plochej strechy, zdvíhací rám ZCE 0015

Ďalšie typy inštalácií

Mohlo by vás zaujímať