Tu nájdete zoznam detailných výkresov najčastejších inštalácií svetlíkov VELUX. V prípade potreby technickej pomoci nás neváhajte kontaktovať na adrese architekt.sk@velux.com .

Technické výkresy svetlíkov

 • CVP - elektricky alebo manuálne ovládaný svetlík

  Strešný svetlík VELUX INTEGRA, betónová strešná konštrukcia

  Strešný svetlík VELUX INTEGRA, zdvíhací rám ZCE 0015, betónová strešná konštrukcia
  Strešný svetlík VELUX INTEGRA, zelená strecha, zdvíhacie rámy ZCE 0015 - 1015
  Strešný svetlík VELUX INTEGRA, falcovaný plech

 • CFP - neotvárateľný svetlík
  Neotvárateĺný svetlík, povlaková krytina, zdvíhacie rámy ZCE 0015 - 1015
  Neotvárateĺný svetlík, povlaková krytina
 • CSP - svetlík pre odvod dymu
  Svetlík pre odvod dymu, zdvíhací rám ZCE 0015 

 • CXP - výlez do plochej strechy
  Výlez do plochej strechy, zdvíhací rám ZCE 0015
 • CVJ - elektricky ovládaný základný svetlík

  Elektricky ovládaný základný svetlík, plochá strecha, trapéz

 • CFJ - neotváravý základný svetlík 

  Neotváravý základný svetlík, trapéz

Ďalšie typy inštalácií

Mohlo by vás zaujímať