Vyberte si z našej ponuky seminárov:

Produktový a technický seminár

 • Základne princípy použitia strešných okien s ohľadom na stavebnú fyziku (denné svetlo, výmena vzduchu, výhľad, tepelný komfort a energetická efektivita)
 • Praktická ukážka inštalácie strešných okien (nadkrokvová izolácia, vodotesnosť, vzduchotesnosť)
 • Sortiment VELUX a príklady realizovaných stavieb so strešnými oknami
Doba trvania:
10:00–14:00 h

Cena:
10 €

Denné svetlo

 • Základy práce s denným svetlom v budovách a jeho posudzovanie
 • Spôsoby optimálného presvetlenia miestnosti
 • Faktory ovlivňujúce denné osvetlenie miestnosti (farvy, odrazivosť povrchov, tienenie)
 • Legislatívny rámec
 • Spôsoby merania a simulácie denného osvetlenia 
 • Praktický workshop – práca v programe Daylight Visualizer
 • Simulácia denného osvetlenia     
 • Vyhodnotenie výsledkov
Doba trvania:

10:00–14:00 h


Cena:
10€

Udržateľnosť v architektúre

 • Model home 2020 – skúsenosti s výstavbou a prevádzkovaním 6-ti modelových domov
 • RenovActive – udržiteľná a cenovo dostupná renovácia sociálného byvánia do aktívného štandardu
 • Kvalita vnútorného prostredia v budovách, vplyv na zdravie a produktivitu, riadenie vnútorného prostredia
Doba trvania:

10:00–14:00 h


Cena:
10 €