Digitálna príručka pre predajcov VELUX

Na úspešné uskutočnenie predaja je potrebné, aby si bol zákazník istý produktom, ktorý sa chystá kúpiť. Musí mať v mysli jasný obraz o tom, že kupovaný produkt je dôveryhodný a zodpovedá všetkým jeho požiadavkám.

Túto príručku sme vytvorili nato, aby sme vám pomohli vytvoriť si ucelený obraz o produktoch VELUX. Táto príručka zahŕňa štyri hlavné oblasti a ponúka presné odporúčania na vytváranie konzistentných komunikačných materiálov vrátane bezplatných šablón a priameho prístupu k pripraveným marketingovým materiálom. Okrem toho poukazuje na údaje, ktoré jasne dokazujú, prečo je konzistentná komunikácia značky dobrá pre vaše podnikanie.

Technická podpora a návody

Kontaktujte svoje lokálne centrum pomoci VELUX, kde získate bližšie informácie o správnych a nesprávnych postupoch v prípade komunikácie značky VELUX.