Podporte predaj

Stabilná komunikácia značky prináša reálne výsledky

Niekoľko štúdií preukázalo, že stabilná a konzistentná komunikačná stratégia môže byť rozhodujúca, ak chcete udržať svoju pozíciu na trhu a prilákať nových zákazníkov. Keď všetci pôjdeme v rovnakých stopách – použijeme rovnaké grafické rozloženie, využijeme rovnaké fotografie a zdôrazníme rovnaké informácie –, potom zákazník identifikuje našu značku ako vyspelého a dôveryhodného partnera.

Na pravej strane uvádzame zoznam zistení, ktoré podporujú myšlienku, že silná značka vedie k stabilným výnosom.

 • 1. Podnik má väčší vplyv ako produkt 

  Nedávny prieskum* týkajúci sa túžby ľudí niečo si kúpiť alebo schváliť preukazuje, že spoločnosti sú o 10 až 12 % častejšie predmetom odporúčania než ich produkty. To naznačuje, že marketingová komunikácia by mala umiestniť hodnoty, ktoré reprezentuje značka spoločnosti, a dizajnovú stratégiu spoločnosti nad kategóriu produktov.

  * Zdroj: The Sustainability Imperative, Nielsen Report, 2015

 • 2. Reputácia zvyšuje pravdepodobnosť predaja

  Nedávny prieskum* vzťahu medzi reputáciou spoločnosti vyjadrenou pomocou štyroch parametrov – vážnosť, dôveryhodnosť, dojem a obdiv – a pravdepodobnosťou predaja ukazuje, že pravdepodobnosť predaja je takmer dvojnásobná v prípadoch, keď sa skóre týkajúce sa reputácie zvýši zo 70 na 80.

  * Zdroj: Každoročný prieskum organizácie Reputation Institute uskutočnený v 15 krajinách z roku 2015

 • 3. Udržateľnosť zvyšuje hodnotu značky

  Nová správa* uvádza, že značky, ktoré podporujú udržateľnosť, vykazujú 4 % rast predaja v porovnaní s iba 1 % rastom vo zvyšku trhu. 66 % spotrebiteľov uvádza, že sú ochotní zaplatiť viac za značky, ktoré sa angažujú v udržateľnosti.

  * Zdroj: The Sustainability Imperative, Nielsen Report, 2015

 • 4. Vďaka reputácii značky je spoločnosť pružnejšia

  Od finančnej krízy v roku 2008 globálne spoločnosti bojujú z dôvodu nízkych ziskov a pomalého predaja o to, aby si zachovali hodnotu. Avšak spoločnosti, ktorým sa podarilo zlepšiť alebo zachovať si dobrú reputáciu u spotrebiteľov, boli odmenené zo strany investorov a teraz zažívajú zvyšovanie hodnoty aj na takmer stagnujúcom trhu.*

  * Zdroj: Každoročný prieskum organizácie Reputation Institute uskutočnený v 15 krajinách z roku 2015

Skúsenosti nám ukazujú, že značky, ktorých účel a produkty reagujú na tento dopyt, t. j. udržateľne živé značky, prinášajú stabilnejší a rýchlejší rast.

Tieto značky mali v roku 2014 na konte polovicu rastu spoločnosti a rástli dvojnásobne rýchlejšie než zvyšok spoločnosti.

Paul Polman, generálny riaditeľ spoločnosti Unilever, 2015


A potom to najdôležitejšie: prirodzené denné svetlo, čerstvý vzduch a voľná energia

Keď sledujeme čísla a počítame zisky, je dôležité si uvedomiť, odkiaľ všetky tieto hodnoty prúdia. Svet VELUX je postavený na niekoľkých jednoduchých, no veľmi dôležitých výhodách pre domácnosti. Výberom riešenia VELUX bude domácnosť svetlejšia a komfortnejšia a okrem toho aj zdravšia a energeticky účinnejšia. Umelé osvetlenie nahradí prirodzené denné svetlo a do každej miestnosti sa dostane čerstvý, čistý vzduch. Riešenia ponúkajú solárny ohrev, ktorý je zdarma, v zimnej sezóne a prirodzené chladenie v letnej sezóne. A vďaka pokročilej technológii ThermoTechnology™ a skleneným tabuliam s vysokou izolačnou schopnosťou sa zlepší energetický profil celej budovy.