Postupujte podľa príručiek

7 krokov na konzistentnú komunikáciu značky VELUX

Pri online marketingu je veľmi ľahké nechať sa uniesť. Internet ponúka veľa možností a bez návodu môžu byť výsledky veľmi rôznorodé.

Táto časť vám pomôže vyhnúť sa najčastejším chybám pri komunikácii značky VELUX v kontexte vášho podnikania. Dodržiavaním týchto 7 krokov nám nielen pomôžete chrániť integritu značky VELUX, ale dosiahnete tiež vynikajúci predajný potenciál prostredníctvom stabilnej značky.

1. Chráňte značku VELUX na svojich webových stránkachVaše webové stránky musia vždy mať vlastný unikátny štýl a charakter. Akákoľvek komunikácia značky VELUX musí byť vyhotovená ako oddelený a ľahko rozpoznateľný element v súlade so schválenou dizajnovou príručkou VELUX.Vaše webové stránky nesmú používať základné dizajnové prvky VELUX a nesmiete ich považovať za vlastný firemný dizajn.

 

2. Používajte logo VELUX správnym spôsobomLogo VELUX je unikátny a nemenný prvok značky. Logo pozostáva z bieleho textu na červenom pozadí a zahŕňa symbol registrovanej ochrannej známky. V čiernobielych médiách sa môže text použiť na čiernom pozadí. Pri tvorbe reprodukcií vždy používajte originálne súbory s logom VELUX. Informácie o možnostiach prevzatia materiálov získate u miestneho distribútora.Nikdy nesmiete meniť rozmery loga, orezávať ho, meniť farby ani vykonávať akékoľvek iné úpravy loga.

Okrem toho sa naše logo nesmie používať spolu s konkurenčnými značkami ani na označovanie produktov kompatibilných s produktmi VELUX.

3. Vyhnite sa farebnej palete VELUX
Vaše webové stránky musia mať unikátnu farebnú paletu charakteristickú pre vašu firmu. Vždy sme naklonení používaniu originálnych fotografických materiálov VELUX na zobrazenie našich produktov.
Nepoužívajte farebnú paletu VELUX v celkovom dizajne svojich webových stránok, pretože to môže u používateľov vyvolať dojem, že vaša stránka je združená so spoločnosťou VELUX Group.

4. Používajte fotografie, videá a ilustrácie

Prejdite na lokalitu VELUX We Share Circle a prevezmite si schválené originálne fotografie, videá a ilustrácie. Všetok materiál je pripravený v balíkoch a obsahuje prepojenia na dostupné produkty a riešenia VELUX. Dôrazne odporúčame využiť túto službu, avšak používanie originálneho materiálu nie je podmienkou.

Z kvalitatívnych dôvodov a z hľadiska ochrany autorských práv nikdy nesmiete kopírovať fotografie a ilustrácie priamo z akýchkoľvek webových stránok VELUX a používať ich na propagačné účely.


5. Skontrolujte svoje formulácie

Keď si kúpite strešné okná VELUX®...

Zbožňujeme produkty VELUX


Názov VELUX musí byť používaný ako popisné slovo, to znamená, že nikdy nesmie byť použitý osamote. Vždy používajte názov našej značky s popisovaným produktom, napr. strešné okná VELUX, produkt VELUX alebo skupina VELUX Group.

Príslušenstvo sa musí označovať ako „produkty pre strešné okná”.

Majte na pamäti, že názov VELUX sa píše veľkými písmenami a pri prvej zmienke v texte za ním musí nasledovať znak ®.

velux

„velux”

Zbožňujeme produkty VELUX

Neuvádzajte názov VELUX malými písmenami ani s úvodzovkami. Nepoužívajte ho bez popisného slova.

6. Spravujte svoj online marketing

Efektívna marketingová kampaň na internete si vyžaduje dobrú skúsenosť s najmodernejšími nástrojmi v danej oblasti. Ak poznáte fungovanie marketingu pre vyhľadávacie nástroje (Search Engine Marketing – SEM), optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje (Search Engine Optimization – SEO), marketingu v sociálnych médiách a propagácie prostredníctvom sociálnych sietí ako YouTube, Instagram a Twitter, potom máte v online marketingu výhodu.

Ak však kampaň zahŕňa globálnu značku, ako napríklad ochrannú známku VELUX, spravovanie marketingových aktivít je podstatne komplikovanejšie.

Základné pravidlá

Ak chceme zhrnúť základné pravidlá, ochrannú známku VELUX môžete používať iba vtedy, keď váš marketing priamo súvisí s originálnymi produktmi VELUX alebo produktmi kompatibilnými so strešnými oknami VELUX. Ochrannú známku VELUX nesmiete používať na generovanie návštevnosti stránok, na ktorých sa propagujú nekompatibilné konkurenčné produkty.

Táto sekcia podrobne popisuje pravidlá, ktoré musíte dodržiavať ako predajca produktov VELUX. Ak predávate kompatibilné a nekompatibilné produkty, použitím uvedených prepojení nájdete bližšie informácie o obmedzeniach.

V tejto príručke nájdete odkazy na kompatibilné a nekompatibilné produkty. Tieto produkty sú konkurenčné produkty k produktom VELUX a definujeme ich nasledovne:

Kompatibilný produkt je produkt, ktorý je kompatibilný so strešným oknom VELUX.

Nekompatibilný produkt je produkt, ktorý sa nezhoduje a nie je kompatibilný so strešným oknom VELUX.

7. Ochranná známka VELUX

Vyberte si unikátny názov značky alebo ochrannú známku, vďaka čomu odlíšite svoju firmu od konkurencie. Môžete dokonca predstaviť svoj silný predajný argument ako predajca.

Je prísne zakázané, aby si predajca, predajca produktov VELUX alebo iný subjekt zaregistroval práva na ochrannú známku VELUX alebo akúkoľvek inú ochrannú známku skupiny VELUX Group v akejkoľvek forme. Tento zákaz zahŕňa: 

  1. registráciu ochranných známok zahŕňajúcich ochranné známky zaregistrované spoločnosťou VELUX Group, 
  2. registráciu obchodných názvov zahŕňajúcich ochranné známky zaregistrované spoločnosťou VELUX Group, napr. Predajca VELUX, s. r. o., alebo Záclony VELUX, s. r. o.,
  3. registráciu domén a e-mailových adries zahŕňajúcich ochranné známky zaregistrované spoločnosťou VELUX Group, napr. www.velux-blinds.com, www.velux-bestprice.com či www.blinds4velux.com.

Všeobecné pravidlo znie, že nesmiete používať žiadne prvky, ktoré sú považované za duševné vlastníctvo skupiny VELUX Group bez písomného súhlasu spoločnosti VELUX Group.

Akékoľvek porušenie týchto pokynov môže mať za následok písomné upozornenie od právneho oddelenia spoločnosti VELUX Group. V prípade, že do dvoch týždňov nevyhoviete požiadavkám, spoločnosť VELUX Group má právo ukončiť obchodné vzťahy s vami bez ďalšieho upozornenia.