SEM
(Google Adwords, Bing, Seznam, Yandex a pod.)

Ochranná známka VELUX ako kľúčové slovo

Predajcovia, ktorí predávajú a propagujú kompatibilné produkty, sú oprávnení spoločnosťou Google kúpiť si ochrannú známku VELUX v podobe kľúčového slova pre všetky vyhľadávacie nástroje na podporu návštevnosti svojich obchodov a webových stránok.

Predajcovia nesmú používať kľúčové slovo VELUX na podporu návštevnosti úvodných stránok, na ktorých sa predávajú alebo propagujú iba nekompatibilné produkty.
 

Ochranná známka VELUX v reklamných textoch

Predajcovia, ktorí propagujú a predávajú produkty VELUX aj kompatibilné produkty, sú oprávnení používať ochrannú známku VELUX v zobrazenej adrese URL reklamných textov v prípade, že reklamné texty presmerúvajú návštevnosť na úvodné stránky, na ktorých sa zobrazujú iba produkty VELUX. Predajcovia nie sú oprávnení používať ochrannú známku VELUX v hlavičke ani popisoch reklamných textov.

Predajcovia, ktorí propagujú a predávajú produkty VELUX aj kompatibilné produkty, nesmú používať ochrannú známku VELUX v zobrazenej adrese URL reklamných textov na podporu návštevnosti úvodných stránok, na ktorých sa zobrazujú iné produkty než originálne produkty VELUX.

Predajcovia, ktorí propagujú a predávajú iba konkurenčné produkty, nesmú v žiadnom prípade používať ochrannú známku VELUX v zobrazenej adrese URL.

Spoločnosti VELUX a Google netolerujú manipuláciu s textom, napríklad „RoletyVELUX”, pri používaní ochrannej známky VELUX v reklamných textoch. Spoločnosť VELUX Group zaznamenáva všetky porušenia a oznamuje ich spoločnosti Google.

Ochranná známka VELUX v reklamných textoch

Predajcovia, ktorí propagujú a predávajú produkty VELUX aj konkurenčné produkty, musia vždy komunikovať nominálnu cenu produktu, napr. „rolety pre strešné okná od 30 €“.

Predajcovia kompatibilných produktov nesmú nikdy komunikovať zľavu na kompatibilný produkt, ak by vznikol dojem, že ide o zľavu na originálny produkt VELUX, napr. „Ušetrite xx % na roletách pre strešné okná”. Produkt VELUX nemožno porovnávať s kompatibilnými roletami od konkurenčnej značky. Zľavu možno komunikovať iba ako zľavu na konkrétny produkt.

Google Shopping (PLA)

Ochranná známka VELUX ako kľúčové slovo

Predajcovia, ktorí predávajú a propagujú konkurenčné produkty, sú oprávnení spoločnosťou Google kúpiť si ochrannú známku VELUX v podobe kľúčových slov pre všetky vyhľadávacie nástroje na podporu návštevnosti svojich obchodov a webových stránok.

Text v službe Google Shopping

Skupina VELUX Group neoprávňuje predajcov kompatibilných produktov používať ochrannú známku VELUX v texte služby Google Shopping, napríklad „Rolety VELUX”. Namiesto toho odporúčame predajcom používať všeobecný termín, napríklad „rolety pre strešné okná”, ak chcú presmerovať návštevnosť na úvodné stránky, na ktorých sa zobrazujú iba konkurenčné produkty.

Obrázky v službe Google Shopping

Originálne obrázky VELUX sa nesmú používať na propagáciu a predaj konkurenčných produktov prostredníctvom služby Google Shopping.

SEO

Názvy stránok, metapopisy, titulky, alternatívne popisy k obrázkom a tvorba prepojení

Predajcovia, ktorí propagujú a predávajú kompatibilné produkty, nesmú používať ochrannú známku VELUX, napr. „strešné okná VELUX”, „okná VELUX” alebo „rolety VELUX”, v názvoch stránok, titulkoch, metapopisoch a alternatívnych popisoch k obrázkom, ak je cieľom prepojenie na stránky, na ktorých sa propagujú alebo predávajú konkurenčné produkty.

Predajcovia tiež nesmú používať ochrannú známku VELUX na vytváranie prepojení na stránky, na ktorých sa predávajú alebo propagujú konkurenčné produkty.

Zľavy a ceny

Predajcovia konkurenčných produktov musia vždy komunikovať nominálnu cenu produktu, napr. „rolety pre strešné okná od 30 €”.

Predajcovia konkurenčných produktov nesmú nikdy komunikovať zľavu na kompatibilný produkt, ak by vznikol dojem, že ide o zľavu na originálny produkt VELUX, napr. „Ušetrite xx % na roletách pre strešné okná”. Keďže tieto dva produkty nemožno porovnávať, takýto postup sa netoleruje. Zľavu možno komunikovať iba ako zľavu na konkrétny produkt.