SEM
(Google Adwords, Bing, Seznam, Yandex a pod.)

Ochranná známka VELUX ako kľúčové slovo

Predajcovia, ktorí propagujú a predávajú produkty VELUX aj konkurenčné produkty, sú oprávnení kúpiť si ochrannú známku VELUX v podobe kľúčových slov na podporu návštevnosti úvodných stránok, na ktorých sa zobrazujú iba produkty VELUX.

Predajcovia, ktorí propagujú a predávajú produkty VELUX aj konkurenčné produkty, si nesmú kúpiť ochrannú známku VELUX v podobe kľúčového slova na podporu návštevnosti úvodných stránok, na ktorých sa zobrazujú iné produkty než originálne produkty VELUX.

Predajcovia, ktorí propagujú a predávajú iba konkurenčné produkty, si v žiadnom prípade nesmú kúpiť ochrannú známku VELUX v podobe kľúčového slova.

Ochranná známka VELUX v reklamných textoch

Predajcovia, ktorí propagujú a predávajú produkty VELUX aj konkurenčné produkty, sú oprávnení používať ochrannú známku VELUX v zobrazenej adrese URL (subdoméne) reklamných textov v prípade, že reklamné texty presmerúvajú návštevnosť na úvodné stránky, na ktorých sa zobrazujú iba produkty VELUX. Predajcovia nie sú oprávnení používať ochrannú známku VELUX v hlavičke ani popisoch reklamných textov.

Predajcovia, ktorí propagujú a predávajú produkty VELUX aj konkurenčné produkty, nesmú používať ochrannú známku VELUX v zobrazenej adrese URL reklamných textov na podporu návštevnosti úvodných stránok, na ktorých sa zobrazujú iné produkty než originálne produkty VELUX.

Predajcovia, ktorí propagujú a predávajú iba konkurenčné produkty, nesmú v žiadnom prípade používať ochrannú známku VELUX v zobrazenej adrese URL.

Spoločnosti VELUX a Google netolerujú manipuláciu s textom, napríklad „RoletyVELUX”, pri používaní ochrannej známky VELUX v reklamných textoch. Spoločnosť VELUX Group zaznamenáva všetky porušenia a oznamuje ich spoločnosti Google.

Google Shopping (PLA)

Ochranná známka VELUX ako kľúčové slovo

Predajcovia, ktorí predávajú a propagujú produkty VELUX aj konkurenčné produkty, sú oprávnení spoločnosťou Google kúpiť si ochrannú známku VELUX v podobe kľúčových slov pre všetky vyhľadávacie nástroje na podporu návštevnosti svojich obchodov a webových stránok.

Text v službe Google Shopping

Skupina VELUX Group neoprávňuje predajcov konkurenčných produktov používať ochrannú známku VELUX v texte služby Google Shopping, napríklad „okná VELUX”. Namiesto toho odporúčame predajcom používať všeobecný termín, napríklad „strešné okná”, ak chcú presmerovať návštevnosť na úvodné stránky, na ktorých sa zobrazujú iba konkurenčné produkty.

Obrázky v službe Google Shopping

Predajcovia nesmú používať originálne obrázky VELUX na propagáciu konkurenčných produktov v službe Google Shopping.

SEO

Názvy stránok, metapopisy, titulky, alternatívne popisy k obrázkom a tvorba prepojení

Predajcovia, ktorí propagujú a predávajú konkurenčné produkty, nesmú používať ochrannú známku VELUX, napr. „strešné okná VELUX”, „okná VELUX” alebo „rolety VELUX”, v názvoch stránok, titulkoch, metapopisoch ani alternatívnych popisoch k obrázkom s cieľom propagovať stránky, na ktorých sa predávajú iné produkty než produkty VELUX.

Predajcovia tiež nesmú používať ochrannú známku VELUX na vytváranie prepojení na stránky, na ktorých sa predávajú alebo propagujú konkurenčné produkty.