SEM
(Google Adwords, Bing, Seznam, Yandex a pod.)

Ochranná známka VELUX ako kľúčové slovo

Predajcovia VELUX sú oprávnení spoločnosťou Google aj spoločnosťou VELUX Group kúpiť si ochrannú známku VELUX v podobe kľúčového slova pre všetky vyhľadávacie nástroje na podporu návštevnosti úvodných stránok, na ktorých sa predávajú a propagujú iba produkty VELUX.

Predajcovia VELUX nesmú používať ochrannú známku VELUX na podporu návštevnosti úvodných stránok, na ktorých sa predávajú alebo propagujú konkurenčné produkty.
 

Ochranná známka VELUX v reklamných textoch

Predajcovia sú vždy oprávnení používať ochrannú známku ako názov subdomény zobrazený v rámci adresy URL reklamného textu, napr. www.xxxxx.xx/VELUX.

Spoločnosť Google dovoľuje používať ochrannú známku v hlavičke alebo popisoch reklamných textov (okrem GB/IE/US/CA) iba vlastníkovi ochrannej známky. Vlastník ochrannej známky musí autorizovať váš účet Google, aby ste mohli používať jeho ochrannú známku vo svojich reklamných textoch. Avšak z dôvodu trhovej pozície spoločnosti VELUX Group toto oprávnenie neudelí predajcom VELUX. Namiesto toho napíšte do reklamného textu „rolety pre strešné okná”.

Spoločnosti VELUX Group a Google netolerujú v reklamných textoch manipuláciu s textom, napríklad „RoletyVELUX”. Spoločnosť VELUX Group zaznamenáva všetky porušenia a oznamuje ich spoločnosti Google. Manipulácia s textom sa považuje za porušenie pravidiel.

Google Shopping (PLA)

Ochranná známka VELUX ako kľúčové slovo

Predajcovia VELUX sú oprávnení spoločnosťou Google aj spoločnosťou VELUX Group kúpiť si ochrannú známku VELUX v podobe kľúčového slova pre všetky vyhľadávacie nástroje na podporu návštevnosti úvodných stránok, na ktorých sa predávajú a propagujú iba produkty VELUX.

Predajcovia VELUX nesmú používať ochrannú známku VELUX na podporu návštevnosti úvodných stránok, na ktorých sa predávajú alebo propagujú konkurenčné produkty.
 

Text v službe Google Shopping

Spoločnosti Google a VELUX Group oprávňujú všetkých predajcov VELUX používať ochrannú známku VELUX v texte služby Google Shopping, napríklad „okná VELUX” alebo „rolety VELUX”.

Predajcovia VELUX nie sú oprávnení nazývať kompatibilné rolety termínom rolety VELUX.
 

Obrázky v službe Google Shopping

Predajcom VELUX odporúčame používať originálne obrázky produktov VELUX v službe Google Shopping.

Predajcovia VELUX nie sú oprávnení vkladať logo VELUX do obrázkov v službe Google Shopping.

SEO

Názvy stránok, metapopisy, titulky, alternatívne popisy k obrázkom a tvorba prepojení

Predajcom VELUX odporúčame používať ochrannú známku VELUX, napr. „strešné okná VELUX” alebo „rolety VELUX”, v názvoch stránok, titulkoch a metapopisoch iba na stránkach, na ktorých sa predávajú alebo propagujú produkty VELUX na zabezpečenie lepšieho organického hodnotenia.

Predajcovia VELUX môžu pokojne používať ochrannú známku VELUX v alternatívnych popisoch k obrázkom s cieľom zabezpečiť zobrazovanie produktov VELUX medzi obrázkovými výsledkami.

Predajcovia VELUX môžu vytvárať prepojenia pomocou kľúčových slov s ochrannou známkou VELUX na stránky, na ktorých sa predávajú iba produkty VELUX.

Keď použijete logo VELUX na stránkach, na ktorých sa predávajú alebo propagujú produkty VELUX, predajcom VELUX odporúčame vytvoriť prepojenie na lokálnu webovú stránku VELUX.

Predajcovia VELUX nesmú používať ochrannú známku VELUX v názvoch stránok, metapopisoch, titulkoch a alternatívnych popisoch k obrázkom na podporu návštevnosti úvodných stránok, na ktorých sa predávajú alebo propagujú konkurenčné produkty.

Predajcovia VELUX nesmú používať ochrannú známku VELUX na vytváranie prepojení na stránky, na ktorých sa predávajú alebo propagujú konkurenčné produkty.