Získajte prehľad o tom, čo je nové v spoločnosti VELUX

Softwarové rozhranie (KLF 200)

Rozhranie umožňuje komunikáciu elektrických výrobkov VELUX INTEGRA s externými riadiacimi systémami a výrobkami iných výrobcov.