Prijmite srdečné pozvanie od spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. na

Kurz VELUX Contact Pro

Spoločné stretnutie sa uskutoční v Technickom kompetenčnom centre zdravého bývania v Brne (sídlo VELUX Česká republika, Sokolova 1D, 619 00 Brno)
v termínoch: 

  • 5. – 6. 12. 2017 (utorok – streda)
  • 12. – 13. 12. 2017 (utorok – streda)

Členstvo v servisnom programe VELUX Contact Pro a získanie certifikátu je podmienené absolvovaním tohto kurzu. Členovia VELUX Contact Pro získajú nadštandardnú technickú a marketingovú podporu od spoločnosti VELUX.

Kurz je venovaný:

  • Servisu strešných okien
  • Servisu roliet a žalúzií
  • Servisu elektrických prvkov
  • Servisu svetlíku do plochých striech

Pripravený je pre Vás nielen zaujímavý odborný program, ale i zábavný večer s občerstvením a zabezpečeným ubytovaním v mieste konania akcie.

Podmienkou účasti je zaslanie prihlasovacieho emailu na adresu ondrej.kubicek@velux.com.

Pozvánka platí pre 2 osoby vykonávajúce servisné a montážne práce v oblasti strešných okien. Kurz je spoplatnený čiastkou 20 € na osobu, ktorú budeme vyberať na mieste.


Viac informácií o akcii a programe VELUX Contact Pro sa dozviete na e-maily ondrej.kubicek@velux.com alebo telefonicky +420 601 087 484.

Budeme radi, pokiaľ prijmete naše pozvanie a budete našimi hosťami.

S pozdravom Tím VELUX