Školení pro pokročilé montážní firmy jsou součástí programu certifikovaných montážních firem VELUX Team

• Chcete mít certifikát k montáži střešních oken opravňující se hlásit do všech výběrových řízení s evropskými i lokálními dotacemi?
• Rádi byste si prohloubili znalosti v oblasti střešních oken, normových požadavků a moderních zkušebních metod?
• Rádi byste společně propagovali svoje služby a naši značku?
• Jste rádi informovaní o novinkách a změnách v sortimentu VELUX?
• Spolupracujete s naším oblastním zástupcem a technikem?

Pokud ANO, pak je tento program určen právě Vám!

Vyberte si z naší nabídky kurzů:

Střešní okna a normy

Pro koho je kurz určen:
Kurz je určen pro montážní firmy, které:
• se chtějí dozvědět více o denním světle,
• chtějí využít denní světlo k lepší argumentaci ve vztahu k zákazníkům,
• se chtějí prosadit na měnícím se trhu střech.

Co se v kurzu naučíte:
Víte, že VELUX znamená VE (zkratka od ventilation) a LUX (latinsky světlo)?
Tyto dva parametry jsou velmi důležité zvláště při měnícím se způsobu života, kdy trávíme v budovách až 90 % svého času. V tomto kurzu se zaměříme na denní světlo, na jeho potřebu a vliv na lidský organismus.

Teoretická část:
• Jak je důležité denní světlo pro zdravé vnitřní prostředí.
• Jak přivádět denní světlo do interiéru.
• Které výrobky ze sortimentu VELUX volit a kdy.
• Jak s výrobky VELUX ideálně prosvětlit místnost.
• Jaké využít nástroje k měření denního světla

Praktická část:
Měření denního světla

Doba trvání:
16:00–19:00 h

Cena:
Zdarma

Denní světlo

Pro koho je kurz určen:
Kurz je určen pro montážní firmy, které:
• si chtějí zlepšit orientaci v normách ve vztahu ke střešním oknům,
• si chtějí udělat přehled o testování střešních oken,
• mají zájem o přehled proč a jak je střešní navrženo vzhledem k požadavkům
na něj kladeným.

Co se v kurzu naučíte:
• Víte proč se střešní okna doporučují montovat do výšky od podlahy min 85 cm?
• Víte jaká okna nabídnout do programu Zelená úsporám?
• Víte jak osadit okno daleko od komínu?
• Pokud NE, pak je to kurz přesně pro Vás.

Teoretická část:
• Přehled norem vztažených ke střešním oknům.
• Historie vybraných norem vzhledem k současným požadavkům.
• Rozdíl mezi zkušebními a navrhovacími normami.
• Povinnosti výrobců střešních oken.
• Testování střešních oken.

Doba trvání:
16:00–19:00 h

Cena:
Zdarma

Blower door test z pohledu střešních oken

Pro koho je kurz určen:
Kurz je určen pro montážní firmy, které:
• se potkávají s požadavky měření Blower door testu,
• se chtějí orientovat v nových trendech zkoušení objektů,
• si chtějí ujasnit postupy montáže oken v souladu s požadavky na měření.

Co se v kurzu naučíte:
Získáte komplexní přehled o metodě zkoušení zvané Blower door test, kdy a jak se používá, jak funguje, co lze ze zkoušky vše vyčíst, atd.

Teoretická část:
• Co je to Blower door test.
• Kdy se provádí, kdo jej provádí.
• Jak se hodnotí výsledky testu.
• Jak se chovají výrobky VELUX při testu.
• Jaký vliv má montáž na výsledky testu.
• Jaké výrobky VELUX použít pro dosažení nejlepších výsledků.

Praktická část:
Ukázka blower door testu.

Doba trvání:
16:00–19:00 h

Cena:
Zdarma

Termokamera z pohledu střešních oken

Pro koho je kurz určen:
Kurz je určen pro montážní firmy, které:
• se potkávají s požadavky měření objektu termokamerou
• se chtějí orientovat v nových trendech zkoušení objektů
• si chtějí ujasnit postupy montáže oken v souladu s požadavky na měření

Co se v kurzu naučíte:
Získáte komplexní přehled o metodě zkoušení objektů termokamerou, kdy a jak se používá, jak funguje, co lze ze zkoušky vše vyčíst atd.

Teoretická část:
• Co se měří termokamerou.
• Kdy se měření provádí, kdo jej provádí.
• Jak se hodnotí výsledky měření.
• Jak se chovají výrobky VELUX při měření.
• Jaký vliv má montáž na výsledky měření.
• Jaké výrobky VELUX použít pro dosažení nejlepších výsledků.

Praktická část:
Ukázka měření termokamerou.

Doba trvání:
16:00–19:00 h

Cena:
Zdarma