Výklopno-kývne strešné okno GPL/GPU - montážne video

Toto video slúži iba ako vizuálna podpora tlačeného montážneho návodu doručovaného s produktom.