Podpora predaja

Silná komunikácia značky prináša skutočné výsledky

Niekoľko prieskumov ukázalo, že silná a konzistentná komunikačná stratégia môže byť rozhodujúcim faktorom pri obhajovaní trhovej pozície, ktorá zároveň priťahuje nových zákazníkov. Všetci kráčame v rovnakých stopách, tj. používame rovnakú grafiku a rovnaké fotografie a kladieme dôraz na rovnaké oznámenia; vďaka tomu zákazník uznáva našu značku ako vyspelého a dôveryhodného partnera.

Napravo je uvedený zoznam poznatkov potvrdzujúcich domnienku, že silná komunikácie značky zvyšuje tržby.

 • 1. Podnik ponúka lepšiu podporu ako produkt 

  Nedávny prieskum * ochoty ľudí nakupovať alebo schvaľovať nákup niektorých produktov ukázal, že spoločnosti sú odporúčané k nákupu o 10 - 12% viac než produkty. To ukazuje, že pri marketingovej komunikácii je nutné uprednostniť hodnoty a dizajnovú stratégiu značky pred samotnými produkty.

  * Zdroj: The Sustainability Imperative, Nielsen Report, 2015

 • 2. Dobrá povesť zvyšuje potenciálne predaje

  Nedávny prieskum * vzťahov medzi povesťou spoločnosti danú štyrmi parametrami - rešpekt, dôvera, dojem a obdiv - a potenciálnym predajom ukázal, že zlepšenie hodnotenia dobrej povesti zo 70 na 80 znamená takmer dvojnásobný potenciál predaja.

  * Zdroj: Výročná prieskum organizácie Reputation Institute uskutočnený v 15 krajinách v roku 2015

 • 3. Udržateľnosť zvyšuje  odolnosť značky

  Nový prieskum * uvádza, že značky podporujúce udržateľnosť dosiahli 4% rastu predajov v porovnaní so zvyškom trhu, kde išlo len o 1%. 66% zákazníkov tvrdí, že sú ochotní za výrobky značiek podporujúcich udržateľnosť zaplatiť viac.

  * Zdroj: The Sustainability Imperative, Nielsen Report, 2015

 • 4. Dobrá povesť značky zvyšuje odolnosť podniku

  Globálne spoločnosti po odznení finančnej krízy v roku 2008 stále zápasia o to, aby si napriek nižším ziskom a pomalému tempu predaja udržali svoju hodnotu. Tie z nich, ktoré dokázali zlepšiť alebo aspoň udržať svoju dobrú povesť u zákazníkov, sa tešia priazni investorov a teraz ich hodnota aj na takmer stagnujúcom trhu rastie. *

  * Zdroj: Výročný prieskum organizácie Reputation Institute uskutočnený v 15 krajinách v roku 2015

Naša skúsenosť ukazuje, že značky, ktoré svojím posláním a produktmi na túto požiadavku reagujú – tj. značky podporujúce udržateľný spôsob života – dosahujú silnejší a rychlejší rast.

Tieto značky predstavovali v roku 2014 polovicu rastu spoločnosti a rástli dvojnásobným tempom zvyšku podniku.

Paul Polman, CEO Unilever 2015


Čo je najdôležitejšie: prirodzené denné svetlo a čerstvý vzduch

Keď sa pozeráme na čísla a počítame svoje zisky, musíme mať na pamäti, odkiaľ táto hodnota pochádza. Svet značky VELUX je založený na niekoľkých síce jednoduchých, ale zásadne dôležitých prínosoch. Keď zákazník zvolí riešenie VELUX, získa svetlejší a pohodlnejší, ale aj zdravší a energeticky úspornejší domov. Umelé svetlo bude nahradené prirodzeným denným svetlom a každá miestnosť v dome bude mať dostatok čistého a čerstvého vzduchu. V chladných obdobiach získa užívateľ bezplatné solárne vykurovanie a v lete prirodzené chladenie. Vďaka špičkovej technológii ThermoThechnology ™ a účinnému izolačnému zaskleniu sa tiež zlepší celkový energetický profil celej budovy.