SEM
(Google Ads, Microsoft Advertising, Zoznam, Yandex apod.)

Obchodná značka VELUX ako kľučové slovo

Predajcovia, ktorí predávajú a propagujú kompatibilné produkty, majú možnosť zakúpiť od spoločnosti Google právo používať obchodnú značku VELUX ako kľúčové slovo vo všetkých vyhľadávačoch a presmerovávať tak sieťovú navigáciu na svoje obchody a webové stránky.

Nie je ale prípustné používať kľúčové slová VELUX pre presmerovanie navigácie na cieľové stránky, ktoré slúžia na predaj alebo propagáciu nekompatibilných produktov.

Obchodná značka VELUX v adtextoch

Predajcovia, ktorí propagujú a predávajú ako produkty VELUX, tak aj kompatibilné produkty, môžu používať značku VELUX v zobrazovaných adtextových URL odkazoch, pokiaľ tieto odkazy vedú na cieľové stránky, kde sú zobrazené iba produkty VELUX. Predajcovia nie sú oprávnení používať obchodnú značku VELUX v nadpisoch ani popisoch adtextových odkazov.

Predajcovia, ktorí propagujú a predávajú ako produkty VELUX, tak aj kompatibilné produkty, nie sú oprávnení používať obchodnú značku VELUX v zobrazovaných adtextových URL odkazoch, pokiaľ tieto odkazy vedú na cieľové stránky, kde sú zobrazené produkty iných značiek než VELUX.

Predajcovia, ktorí propagujú a predávajú iba konkurenčné produkty, nie sú oprávnení používať obchodnú značku VELUX v zobrazovaných URL odkazoch.

Skupina VELUX a spoločnosť Google nepripúšťa textové úpravy, ktorých účelom je použiť v adtextu obchodnú značku VELUX (napr. Použitie výrazu "žalúzie VELUX"). Skupina VELUX porušovanie týchto pravidiel registruje a hlási spoločnosti Google.

Obchodná značka VELUX v adtextoch

Predajcovia, ktorí propagujú a predávajú ako produkty VELUX, tak konkurenčné produkty, musia vždy uvádzať nominálnu cenu produktov (napr. "Žalúzie na strešné okná už od 30 EUR").

Predajcovia kompatibilných produktov nesmie poskytovať na kompatibilný produkt zľavu, ako by išlo o zľavu na originálny produkt VELUX (napr. "Ušetrite xx% za žalúzie na strešné okná"). Produkt VELUX nemožno porovnávať s kompatibilnou žalúziou konkurenčnej značky. Zľavu je možné poskytnúť len vo forme zľavy na samotný výrobok.

Nákupy Google (PLA)

Obchodná značka VELUX ako kľučové slovo

Predajcovia, ktorí predávajú a propagujú konkurenčné produkty, majú možnosť zakúpiť od spoločnosti Google právo používať obchodnú značku VELUX ako kľúčové slovo vo všetkých vyhľadávačoch a presmerovávať tak sieťovú navigáciu na svoje obchody a webové stránky.

 
Iba za splnenia podmienok v modrom rámčeku.

Texty v službe Nákupy Google

 
Iba za splnenia podmienok v červenom rámčeku.

Skupina VELUX nepovoľuje predajcom kompatibilných produktov používať obchodnú značku VELUX v textoch v službe Nákupy Google (napr. "Žalúzie VELUX"). Namiesto toho sa predajcom odporúča, aby pre presmerovanie sieťovej navigácie na cieľové stránky zobrazujúce iba konkurenčné produkty používali obyčajný výraz (napr. "Žalúzie na strešné okná").

Obrázky v službe Nákupy Google

 
Iba za splnenia podmienok v červenom rámčeku

Originálne zábery VELUX je zakázané používať na propagáciu a predaj konkurenčných produktov v službe Nákupy Google.

SEO

Titulky stránok, meta popisy, nadpisy/názvy, alternativne texty pre obrázky a tvorba odkazov

 
Iba za splnenia podmienok v červenom rámčeku.

Predajcovia, ktorí propagujú a predávajú kompatibilné produkty, nesmú používať obchodnú značku VELUX v titulkoch stránok, nadpisoch / názvoch, meta popisoch a alternatívnych textoch pre obrázky (napr. "Strešné okná VELUX", "okná VELUX" alebo "žalúzie VELUX"), ak je cieľom vytvoriť odkaz na stránky, ktoré slúžia na propagáciu a predaj konkurenčných produktov.

Predajcovia ďalej nesmú používať obchodnú značku VELUX pri tvorbe odkazov na stránky, ktoré slúžia na propagáciu a predaj konkurenčných produktov.

Zľavy a ceny

Predajcovia konkurenčných produktov musia vždy uvádzať nominálnu cenu produktov (napr. "Žalúzie na strešné okná už od 30 EUR").

Predajcovia konkurenčných produktov nesmú poskytovať na kompatibilný produkt zľavu, ako by išlo o zľavu na originálny produkt VELUX (napr. "Ušetrite xx% za žalúzie na strešné okná"). Vzhľadom k tomu, že tieto dva produkty nemožno porovnávať, nie je takéto porovnanie prípustné. Zľavu je možné poskytnúť len vo forme zľavy na samotný výrobok.