SEM
(Google Ads, Microsoft Advertising, Zoznam, Yandex apod.)

Obchodná značka VELUX ako kľúčové slovo

Spoločnosť Google a skupina VELUX udeľuje predajcom VELUX právo zakúpiť si obchodnú značku VELUX ako kľúčové slovo vo všetkých vyhľadávačoch a presmerovať tak sieťovú navigáciu na cieľové stránky, ktoré slúžia na predaj a propagáciu iba produktov VELUX.

Predajcovia VELUX nie sú oprávnení používať obchodnú značku VELUX pre presmerovanie prevádzky na cieľové stránky, ktoré slúžia na predaj alebo propagáciu konkurenčných produktov.
 

Obchodná značka VELUX v adtextoch

Predajcovia môžu kedykoľvek používať obchodnú značku ako subdoménu v zobrazovaných URL odkazoch adtextov (napr. www.xxxxx.xx/VELUX/xxxxx alebo www.xxxxx.xx/xxxxx/VELUX).

Spoločnosť Google povoľuje používanie obchodnej známky iba v riadkoch nadpise a popise adtextov iba vlastníkovi danej obchodnej známky (s výnimkou GB / IE / US / CA). Aby ste mohli obchodné známku používať v adtextoch, musí vlastník ochrannej známky autorizovať váš účet Google. 

V reklamách sa môžu používať ochranné známky v reklamnom texte za predpokladu, že spĺňajú nasledujúce požiadavky:

Predajcovia: Vstupná stránka reklamy je primárne určená na predaj (alebo jasné sprostredkovanie predaja) výrobkov alebo služieb, komponentov, náhradných dielov alebo kompatibilných výrobkov či služieb zodpovedajúcich ochrannej známke. Vstupná stránka reklamy musí jasným spôsobom poskytovať možnosť zakúpenia produktov či služieb alebo obsahovať komerčné informácie týkajúce sa týchto produktov alebo služieb, ako sú napríklad sadzby alebo ceny.

Informačné webové stránky: Hlavným účelom vstupnej stránky reklamy je poskytovať informatívne údaje o produktoch alebo službách zodpovedajúcich ochrannej známke.

Pravidlá pre predajcov a informačné webové stránky nepovoľujú:

  • reklamy, ktoré sa zmieňujú o ochrannej známke z konkurenčných dôvodov,
  • reklamy so vstupnými stránkami, ktoré pred zobrazením komerčných informácií vyžadujú od používateľov poskytnutie podrobných informácií;
  • reklamy, z ktorých jasne nevyplýva, či je inzerent predajcom alebo prevádzkovateľom informačného webu.

Skupina VELUX a spoločnosť Google nepripúšťa v adtextech textovej úpravy ako napr. "Žalúzie VELUX". Skupina VELUX porušovanie týchto pravidiel registruje a hlási spoločnosti Google. Tieto textové úpravy budú považované za porušenie pravidiel.

Nákupy Google (PLA)

Obchodná značka VELUX ako kľúčové slovo

Spoločnosť Google a skupina VELUX udeľuje predajcom VELUX právo zakúpiť si obchodnú značku VELUX ako kľúčové slovo vo všetkých vyhľadávačoch a presmerovať tak sieťovú navigáciu na cieľové stránky, ktoré slúžia na predaj a propagáciu iba produktov VELUX.

Predajcovia VELUX nie sú oprávnení používať obchodnú značku VELUX pre presmerovanie prevádzky na cieľové stránky, ktoré slúžia na predaj alebo propagáciu konkurenčných produktov.
 

Texty v službe Nákupy Google

Spoločnosť Google a skupina VELUX umožňuje všetkým predajcom VELUX používať obchodnú značku VELUX v textoch v službe Nákupy Google (napr. "Okná VELUX" alebo "žalúzie VELUX").

Predajcovia VELUX nesmú propagovať žalúzie kompatibilné so žalúziami VELUX.
 

Obrázky v službe Nákupy Google

Predajcom VELUX sa odporúča, aby v službe Nákupy Google používali originálne obrázky produktov VELUX.

Predajcovia VELUX nie sú oprávnení vkladať logo VELUX do obrázkov v službe Nákupy Google.

SEO

Titulky stránok, meta popisy, nadpisy/názvy, alternativne texty pre obrázky a tvorba odkazov

Predajcom VELUX sa odporúča používať obchodnú značku VELUX v titulkoch stránok, nadpisoch / názvoch a meta popisoch iba na tých stránkach, ktoré slúžia na predaj alebo propagáciu produktov VELUX, a zaistiť tak vyššie hodnotenie stránok pri vyhľadávaní.

Ďalej je vítané, aby predajcovia VELUX používali obchodnú značku VELUX v alternatívnych textoch obrázkov, aby sa produkty VELUX zobrazovali aj vo výsledkoch vyhľadávania obrázkov.

Predajcovia VELUX môžu vytvárať odkazy s použitím značky VELUX ako kľúčového slova na stránkach, ktoré slúžia výhradne na propagáciu produktov VELUX.

Ak je logo VELUX použité na stránkach, ktoré slúžia na predaj alebo propagáciu produktov VELUX, odporúča sa predajcom doplniť odkaz na lokálnej webovej stránke skupiny VELUX.

Predajcovia spoločnosti VELUX by nemali používať obchodnú značku VELUX v titulkoch stránok, meta popisoch, nadpisoch / názvoch a alternatívnych textoch pre obrázky s cieľom presmerovať sieťovú navigáciu na cieľové stránky, ktoré slúžia na predaj alebo propagáciu konkurenčných produktov.

Predajcovia VELUX nesmie používať obchodnú značku VELUX pri tvorbe odkazov na stránky, ktoré slúžia na propagáciu alebo predaj konkurenčných produktov.