Pomáháme nášmu regiónu

Jún 2019 

Jednou z hodnôt našej VELUX spoločnosti je aj miestna iniciatíva. Táto hodnota v sebe skrýva okrem vlastnej iniciatívy počas pracovného výkonu aj iniciatívu smerom ku komunite, v ktorej žijeme, pôsobíme a pracujeme.

Zamestnanci výrobného závodu sa každoročne zúčastňujú dobrovoľníckej akcie s názvom „Naše mesto“. Čo vedie dobrovoľníkov vedie k tomu, aby niekomu pomohli, natreli plot, namaľovali stenu, pohrabali lístie, strávili deň s ľuďmi, ktorých pozornosť poteší?

Dorota Šútorová (HR junior generalista): "Dobrovoľníckej akcie som sa prvý krát zúčastnila minulý rok. Celá akcia nie je iba o dobre vykonanej práci, ale je to súčasť spoznávania sa medzi sebou a budovania si vzťahov aj s kolegami, s ktorými bežne neprichádzame do kontaktu. Je to výborná príležitosť vykonať dobrý skutok a pritom stráviť čas v príjemnej atmosfére. Vždy mám z toho dobrý pocit a vzhľadom na zvyšujúci sa počet dobrovoľníkov určite nie som jediná."

Prvýkrát sa zamestnanci PBC-SK zapojili do dobrovoľníckej aktivity v roku 2012. Od tohto obdobia spoločnými silami upravili areál vodného hradu v mestskej časti Šimonovany, natreli plot na základnej škole Veľké Bielice, sprevádzali imobilných seniorov na rôznych výletoch, pomohli upratať a zrekonštruovať priestory v dennom centre pre postihnuté deti, namaľovali detské izby a chodby v nemocnici, natreli plot na zdravotnom stredisku v Partizánskom. Za 4 hodiny práce nie je možné vykonať veľké dielo, ale posilňuje sa miestna komunita, nadväzujú a budujú sa nové  vzťahy. Je to príležitosť spoznať nové miesta  a ľudí a v neposlednom rade je to v rámci firmy malý teambuilding J

Dobrovoľnícky charakter, obľúbenosť a hlavne zmysluplná myšlienka medzi kolegami zotrváva, o čom svedčí fakt, že sa každoročne na túto akciu prihlási viac ako 30 dobrovoľníkov. Keďže sme výrobná firma, kde ľudia pracujú na zmeny, je veľmi ťažké naplánovať presný počet dobrovoľníkov, všetko závis od jednotlivých procesov.

Ako dobrovoľníctvo na Slovensku začalo .....

Nezisková organizácia PONTIS v roku 2007 prvýkrát na príklade veľkomesta New York zorganizovala dobrovoľnícku akciu s cieľom zveľadiť hlavné mesto Slovenska Bratislavu. V priebehu niekoľkých rokov celá akcia nadobudla celoslovenský charakter a akcia „Naše mesto“ je v súčasnosti najväčšia dobrovoľnícka aktivita v rámci firemného dobrovoľníctva. Cieľom akcie je nielen pomôcť, ale aj inšpirovať ľudí k zodpovednosti za svoje okolie, motivovať ich k tomu, aby prispievali k pozitívnym zmenám.

Ako spoznáte dobrovoľníkov ....  

Všetci sú oblečení v rovnakých tričkách. Tričko „Naše mesto“ nie je obyčajné tričko, ale jeho farba a grafika vždy vystihujú podstatu spoločnej myšlienky – naskočte na našu vlnu, postavme naše mesto na nohy, mám srdce na správnom mieste ... Tieto citáty vyjadrujú to, že spoločnými silami dosiahneme oveľa viac, a že nám záleží na okolí, v ktorom žijeme. 

Ďalšie články