Vianočný večierok

Február 2019 

Vianočný večierok je už síce za nami, ale veríme, že zážitky z neho v nás pretrvávajú dodnes. Príjemná atmosféra a hudobné vyžitie v podaní skupiny Horkýže Slíže a Replay band stáli za to. Počas večera nás sprevádzal moderátor Vlado Voštinár a o polnoci mnohých z nás potešila aj výhra v tombole.  

Okrem zábavy a ukončeniu roka má večierok z časti aj dobročinný charakter. Každoročne členovia Benefit komisie predávajú tombolové lístky, ktorých výťažok ide na pomoc organizáciám a ľuďom, ktorí si našu pomoc zaslúžia.  

Nápadov komu venovať výťažok z tomboly je vždy niekoľko a je veľmi ťažké rozhodnúť sa. Našim cieľom je podporovať ľudí príp. organizácie, ktoré pôsobia v našom regióne a majú problémy so získavaním materiálneho zabezpečenia. Výťažok z tomboly poputuje do rúk krízového centra pre týrané matky v Bošanoch.  

Začiatkom februára 2019 sme do rúk riaditeľky Krízového centra Orchidea v Bošanoch odovzdali tombolu vo výške 1513€. Výťažok bude použitý na nákup práčky a sušičky a taktiež podporu sociálnych aktivít detí a žien, ktoré sú v zariadení.  

Poďakovanie patrí všetkým kolegom, ktorí prispeli. Spoločne sme potvrdili jednu z našich VELUX hodnôt – miestnu iniciatívu.  


Ďalšie články