Registrácia požiadavky na záručný servis strešných okien a tieniacej techniky VELUX

Kontaktné údaje
*
*
*
*
*
*
*
*
Špecifikácia výrobkov
*
*
Tu môžete nahrať fotografiu výrobného štítku výrobku, ktorého servis požadujete.
Špecifikácia závady
*
V prípade problému s tieniacim doplnkom uveďte aj výrobný kód doplnku.
Tu môžete nahrať fotografiu závady Vášho výrobku.
Spracovanie osobných údajov
*