Informácie pre VELUX zákazníkov o označení CE

Účelom označenia CE je zjednodušenie implementácie na jednotný európsky trh odstránením technických bariér v rámci európskeho trhu, ako sú napríklad štátne schválenia a povinné používanie štátnych normatívnych skúšok a skúšobných ústavov. Preto potvrdzujeme, že všetky strešné okná, svetlíky, svetlovody, strešné okná pre odvetranie dymu a tepla, zasklievacie jednotky, vonkajšie markízy a rolety, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma, disponujú označením CE podľa nariadenia o stavebných výrobkoch.

Ďalšie informácie nájdete v súbore s názvom Označenie CE vo formáte pdf (len v anglickej verzii). Nižšie nájdete Identifikačný list s výkonnostnými charakteristikami (CPIP) alebo Vyhlásenie o parametroch (DoP) pre váš konkrétny produkt.

Prosím, pamätajte na to, že sa nevyžaduje iba kód výrobku, napr. GGL M08 3073G, ale tiež výrobný kód, napr. 25 AB 04 C.