Výmena strešných okien - otázky a odpovede

Ak budete meniť okno VELUX za VELUX bez zásahu do ostenia, trvá výmena obvykle 2 až 3 hodiny. V prípade zásahu do ostenia a montáže nového prefabrikovaného ostenia VELUX sa doba výmeny pohybuje medzi 4 až 5 hodinami.
U štandardne ponúkaných okien sa doba dodania pohybuje medzi 2 až 10 dňami podľa typu, veľkosti a materiálového prevedenia.
Jednoduchá výmena okien – ide o tzv. udržiavacie práce a nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie. Nesmie sa však meniť veľkosť okna a jeho delenie (avšak zmena delenia strešného okna nie je pravdepodobná).

Pozor u budov, ktoré sú kultúrnou pamiatkou – tu je ohlásenie vyžadované vždy, teda aj v prípade jednoduchej výmeny okien.

Na Slovensku sa neposkytujú dotácie na výmenu okien, ale je možné požiadať o dotáciu na zateplenie staršieho rodinného domu od Ministerstva výstavby Slovenskej republiky (www.zatepluj.sk). Žiadateľ musí previesť kompletné zateplenie (zateplenie obvodového a strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií) a výmenu otvorových výplní (okien a dverí). Pri všetkých opatreniach musia byť dosiahnuté hodnoty požadované legislatívou a stanovenou normou STN 73 0540-2. Ak je realizovaná len časť opatrení, musí to byť zdôvodnené a je potrebné preukázať, že ostatné prvky konštrukcie požadované hodnoty plnia (väčšinou v prípade, že sa už skôr zateplilo a chýba len výmena okien).
Splnenie požiadaviek je nutné preukázať projektovou dokumentáciou.
V prípade zateplenia je možné získať dotáciu až na 40 % nákladov, maximálne 7 000 € + max 1 000 € (podľa dosiahnutia miery úspor, resp. potreby tepla na vykurovanie). Ďalej je možné získať 800 € na projekt. Celková dotácia teda môže činiť až 8 800 €.

Môžete kontaktovať zákaznícke centrum VELUX, ktoré všetko zaistí, alebo priamo montážnu firmu vo vašom okolí, ktroú nájdete v našom lokátore.

Ideálne je kontaktovať zákaznícky servis VELUX, ktorý vás s montážnikom prepojí. Dotazník s požiadavkou na prepojenie s montážnou firmou môžete vyplniť a odoslať priamo tu.

Ak sa jedná len o výmenu okien, určite to nie je nutné. V prípade rekonštrukcie celého bytu by to už stálo za zváženie.
Pri výmene bez zásahu do ostenia stačí uvoľniť priestor pod oknom. Ak sa bude zasahovať do ostenia a vyrábať nové sadrokartónové ostenie, odporúčame zakryť nábytok v miestnosti.
Ak sa pri výmene okien nerobí nové sadrokartónové ostenie, vystačíte si s metličkou a lopatkou.
Zákaznícke centrum VELUX vás dokáže prepojiť s montážnou firmou do týždňa a do mesiaca môžete mať okná vymenené.
Ak meníte okno VELUX za VELUX bez zásahu do ostenia, je výmena pomerne rýchla. Obvykle zaberie okolo troch hodín práce.
Výmenu strešného okna je možné uskutočniť v priebehu celého roka. Obmedzením môže byť len vyššia vrstva snehu na streche alebo intenzívny dážď.
 

Pred výmenou okna je potrebné identifikovať pôvodné okno. To je pri oknách VELUX jednoduché. Každé VELUX okno je vybavené identifikačným štítkom na hornej hrane krídla (identifikačný štítok nájdete tu: https://www.velux.sk/prakticke-rady/po-zakupeni/identifikacia-produktov). Pri oknách inej značky zmerajte šírku a výšku okna z interiéru od sadrokartónového ostenia po sadrokartónové ostenie. Ďalej je potrebné vedieť, či je vaše okno v streche namontované samostatne alebo v zostave viac okien vedľa seba či nad sebou. V neposlednej rade je dobré uviesť typ krytiny.

Pri oknách VELUX je to jednoduché. Každé okno je vybavené identifikačným štítkom na hornej hrane krídla (identifikačný štítok nájdete tu: https://www.velux.sk/prakticke-rady/po-zakupeni/identifikacia-produktov). Pri oknách inej značky zmerajte šírku a výšku okna z interiéru od sadrokartónového ostenia po sadrokartónové ostenie.

Ak je okno osadené v streche samostatne, je možné vymeniť len jedno okno. Pri zostavách okien je nutné vymeniť celú zostavu. Aj napriek tomu by sme odporúčali vymeniť všetky okná tak, aby boli zjednotené parametre okien v celej streche.
Ak pri oknách VELUX zvolíte rovnakú veľkosť a len iný typ ovládania, zasklenia alebo povrchovej úpravy, stále bude možné uskutočniť výmenu bez toho, aby ste zasahovali do ostenia. Ak sa rozhodnete pre iný rozmer alebo napríklad pridanie ďalšieho okna pre viac svetla, bude potrebné vymeniť tiež ostenie okolo okna.

V rôznych situáciách je vhodné použiť rôzne typy okien. Pri výbere okna je preto dobré zamerať sa ako na materiálové prevedenie, tak na ovládanie okna.

Z pohľadu materiálu: Z hľadiska použitého materiálu môžete zvoliť medzi drevenými a bielymi bezúdržbovými oknami. Drevené strešné okná sa hodia tam, kde prírodný materiál dokreslí atmosféru interiéru. Bezúdržbové strešné okná VELUX majú drevené jadro obalené vrstvou polyuretánu, ktorá zaručuje vysokú odolnosť okna proti vlhkosti. Preto je tento typ strešných okien vhodný napríklad do kúpeľní či kuchýň, kde sú aj vyššie nároky na údržbu. Nadčasová biela farba a elegantné prevedenie však robia z bezúdržbových okien vhodný doplnok do všetkých priestorov, ako moderných, tak klasických interiérov. Vďaka polyuretánovej úprave navyše do budúcna ušetríte čas aj peniaze za brúsenie a lakovanie okien.

Z pohľadu ovládania: Ak chcete využiť priestor pod oknom, vyberte si kývne strešné okno, ktoré sa ovláda pomocou rukoväte v hornej časti krídla. Tento typ umožňuje pohodlné a jednoduché otváranie okolo stredovej osy a zároveň dovoľuje umiestniť nábytok pod okno. Preto sa hodí napríklad do domácich kancelárií a kuchýň, kde je možné pracovné plochy umiestniť priamo pod okno, čo je praktické kvôli osvetleniu týchto plôch denným svetlom.

Ak túžite po panoramatickom výhľade, zvoľte výklopno-kývne strešné okná. Tento typ okien sa otvára pomocou spodnej rukoväte smerom von a poskytuje široký a ničím nerušený výhľad. Tieto okná využijete napríklad v obývacej izbe.

Na výber správneho typu okna a jeho ovládania majú vplyv aj ďalšie faktory, napr. sklon strechy, výška nadmurovky, výška osôb a podobne. Situáciu, kde sú okná umiestnené v nedosiahnuteľnej výške, vyrieši použitie diaľkového ovládania kývnych okien s elektricky alebo solárne napájaným motorom.

Ak ste priaznivcom moderných technológií a plánujete napojenie strešných okien na inteligentnú domácnosť alebo automatické vetranie, sú práve vám určené strešné okná VELUX INTEGRA®.

Vzhľadom k tomu, že montáže vykonávajú tretie subjekty a VELUX ako výrobca sám montáže nevykonáva, dovolili sme si pre vašu približnú predstavu požiadať v januári 2020 u vzorky montážnych firiem všeobecnú cenovú ponuku na montáž bezúdržbového okna VELUX GLU MK06 0061. Na základe takto získaných ponúk sme následne vypočítali vážený priemer a vyšla nám nasledujúca orientačná cenová hladina. Ceny sú uvádzané vrátane DPH.

  • Výmena strešného okna bez zásahu do ostenia – 744 €
  • Výmena strešného okna so zásahom do ostenia a s novým sadrokartónovým ostením – 795 €
  • Výmena strešného okna so zásahom do ostenia a novým prefabrikovaným ostením VELUX – 1 005 €

Jedná sa o orientačnú cenu za materiál a prácu pri výmene okna 78 x 118 cm za bezúdržbové okno GLU MK06 0061.

Je potrebné si uvedomiť, že cena v každom konkrétnom prípade záleží na množstve faktorov a to najmä na tom, pre akú výmenu okna sa rozhodnete. Prípadne, aká výmena bude vo vašom prípade technicky optimálna. Finálna cena sa môže líšiť v závislosti na regióne, čase a zložitosti montáže. Záväznú cenovú ponuku teda predloží montážna firma na základe konkrétnej požiadavky zákazníka a obhliadky na mieste realizácie.

VELUX nemá vplyv na cenotvorbu v oblasti predaja a montáže výrobkov u svojich zmluvných partnerov.