Zistite, či sú vaše výrobky kompatibilné s VELUX ACTIVE

  • VELUX ACTIVE je kompatibilný s elektricky ovládanými výrobkami VELUX INTEGRA® a kategóriou manuálne ovládaných strešných okien.

  • Všetky výrobky na diaľkové ovládanie s logom io-homecontrol® sú kompatibilné s VELUX ACTIVE.