Zistite, aký typ svetlíka máte, a podľa nižšie uvedených pokynov sa dozviete, ktoré rolety sa k nemu hodia.

CFU/CVU
Nová generácia svetlíkov (dostupné od apríla 2022)


Ploché zasklenieZaoblené zasklenie


Vonkajšia markíza (MSU)
Zatemňujúca roleta (DSU)
Sieťka proti hmyzu (ZIU) Dostupné od roku 2022 
CFP/CVP
Ploché a zaoblené zasklenie (zakúpené do apríla 2022)
a svetlík s kupolou a zasklením
 

Ploché zasklenie

Zaoblené zasklenie

Kupola so zasklením
Vonkajšia markíza (MSG*)
Dvojito plisovaná roleta (FMG)
Plisovaná roleta (FSK, FMK)
*Typ MSG je dostupný len pre kupolu so zasklením a svetlík so zaobleným sklom.

Typ a veľkosť svetlíka nájdete na štítku tu: