Výrobky

Materiál

Zvoľte si doplnkové okná s rovnakou vnútornou
a vonkajšou úpravou, ako má strešné okno vyššie. Doplnkové okná sa kvôli bezpečnosti osôb vždy dodávajú s laminovaným sklom.

Vnútorná úprava

Doplnkové sa dodávajú v dvoch rôznych vnútorných úpravách – celodrevená úprava a biela bezúdržbová úprava

Vonkajšia úprava

Všetky strešné okná VELUX sa dodávajú s vonkajším oplechovaním zo sivého hliníka. Taktiež si môžete zvoliť meď, titánzinok alebo farebný hliník.