Napriek tomu, že IBAN spojenie je previazané s Českou republikou, platby v EUR v rámci SEPA systému majú režim „tuzemské platby“ (dĺžka spracovania aj bankový poplatok za transakciu).