Výrobky VELUX spĺňajúce podmienky dotačného programu Obnov dom

Vyberajte do svojich projektov strešné okná s takou hodnotou súčiniteľa prestupu tepla celým oknom Uw, akú potrebujete na splnenie podmienok programu  Obnov dom.
Berte prosím na vedomie, že požadované parametre strešného okna musia byť vždy stanovené zo strany projektanta alebo energetického špecialistu.