Prienik starého s novým začína od jadra v interiéri. Nosné steny podpierajú masívne oceľové nosníky, ktoré sú v interiéri zámerne priznané. Priestor v hlavnej časti nad barom je otvorený až do krovu. Priznané konštrukčné prvky sa odkrývajú v celej svojej kráse.

Rok realizácie: 2018

Krajina: Česká republika

Mesto: Loučná nad Desnou

Architekt: Fandament Architects s.r.o.

Hostinec Fara

Predmetom projektu bola revitalizácia historického objektu pôvodnej fary z prelomu 19. a 20. storočia v Loučné nad Desnou.

Hlavnou ideou, od ktorej sa odvíjal návrh projektu, bolo zachovanie vonkajšieho výzoru domu. Bočné fasády sú pod uhlom 45° obložené smrekovcovými latami. Stavebné otvory lemujú biele šambrány, čo spolu s čistotou bielej fasády podporuje historický vzhľad. Len nevýrazné čierne logo na čelnej uličnej fasáde napovedá, k čomu dom dnes slúži.

Prienik starého s novým začína od jadra v interiéri. Nosné steny podpierajú masívne oceľové nosníky, ktoré sú v interiéri zámerne priznané. Priestor v hlavnej časti nad barom je otvorený až do krovu. Priznané konštrukčné prvky sa odkrývajú v celej svojej kráse. Okolo novo prebúraných okenných otvorov v bočných fasádach sú vytvorené sedacie boxy. Tieto boxy priamo vyzývajú k odpočinku a sú dostatočne široké na to, aby si v nich človek mohol aj ľahnúť. Voľná priehľadnosť domu v pozdĺžnom smere otvára celý priestor hostinca. Pôvodné vstupné dvere boli zrenovované a použité ako dvere na toalety. Novo umiestnený krb v centrálnej časti dispozície rešpektuje pôvodnú osovú súmernosť domu. V priebehu stavebných úprav bolo nutné zasiahnuť aj do strechy. Krov je nový a odkazuje na pôvodné tradičné remeslo. Vyrezávané prvky rešpektujú, ako krov skutočne predtým vyzeral.

Celý interiér dolaďujú detaily v podobe už použitých prvkov alebo materiálov. Drôtené lustre s industriálnym charakterom, tmavo modrá farba indigo na vlnitom štuku, bar obložený miestnou žulou, parožie nad krbom ako šperk. Uskutočnené zásahy sa snažia reflektovať miesto aj dobu svojho vzniku.

Na druhom poschodí vznikli tri apartmány s možnosťou ubytovania nielen pre hostí reštaurácie. Každý apartmán má svoje vlastné hygienické zázemie a kuchynskú linku. Obklad v kúpeľniach odkazuje na porcelán zdobený tradičným cibuľovým vzorom. Rovnaký obklad, len inak aplikovaný, je taktiež za kuchynskou linkou.
Súčasťou návrhu bolo aj poňatie vonkajších úprav okolo domu a zastrešenie vonkajšej terasy. Oceľová konštrukcia ako čistý nový prvok je prisadená k pôvodnej hmote domu. Drevené rebrovanie zo smrekovcových fošní po ľavej strane od hlavného vstupu odcloňuje priľahlé parkovisko.