Rekonštrukcia pre zdravé bývanie

Cieľ projektu Renovactive

Cieľom projektu RENOVACTIVE je ukázať širokej verejnosti, že aj v starých budovách možno za rozumné náklady zabezpečiť zdravé, komfortné a zároveň energeticky úsporné bývanie. Rekonštrukcia víťazného domu, ktorý vzíde z tejto súťaže, má slúžiť ako príkladné riešenie obnovy starnúceho bytového fondu na Slovensku.

Prečo štvorcový dom?

Tento typ domu patrí u nás medzi najrozšírenejšie. Možno ho nájsť v akejkoľvek slovenskej obci či meste. Princípy, ktoré použijeme pri rekonštrukcii víťazného domu, sa budú následne môcť veľmi jednoducho aplikovať kdekoľvek na Slovensku.

Výzva na predkladanie návrhov renovácie rodinného domu do aktívneho štandardu

Spoločnosť VELUX hľadá ukážkové riešenie renovácie rodinného domu pre projekt RenovActive Slovensko

Cieľom výzvy je ukázať finančne optimálny spôsob renovácie typického slovenského rodinného domu na objekt v aktívnom štandarde, ktorý je energeticky efektívny a zároveň prináša svojim užívateľom maximálny komfort a zdravé vnútorné prostredie.

Víťazný návrh renovácie rodinného domu bude slúžiť, ako ukážkové riešenie rekonštrukcie pre podobné stavby na celom Slovensku.


Aktuality

Výsledky 1. kola výzvy:

Porota diskutovala o všetkých návrhoch a jednohlasne odsúhlasila postup nasledujúcich ponúk do ďalšieho kola:

  • H2A architects, Ing.arch. Jozef Hudák
  • Ing.arch. Lívia Dulíková
  • Ddak, Doršic, Doršicová architektonická kancelária

A odporučila, aby títo účastníci boli oslovení k spracovaniu štúdie do druhého kola. Všetky predložené koncepty splnili požadavky súťaže, zachovávajú súčasný výraz domu a navrhované riešenia a prístavby ekonomickým a realizovateľným spôsobom zlepšujú kvalitu života v dome. Súčasné portfólio týchto autorov sľubuje kvalitný výsledok.

Divokú kartu sa porota rozhodla udeliť za filozofický prístup ku koncepcií tohoto konceptu:

  • Ing.arch. Ing. Ema Kiabová, Ing.arch. Ing Roman Ruhig

Aj napriek tomu, že zatiaľ úplne nepredstavujeme riešenie pre ekonomickú replikovateľnosť, vyhodnotila ju porota ako validný príspevok do diskusie o prístupu k renováciám tohto typu domu. 

Predmet zadania

Rodinný dom na Vinohradníckej ulici 50 v Šali predstavuje štandardný typový dom zo 70. rokov 20. storočia v pôvodnom stave. Od účastníkov sa očakáva konkrétne riešenie rekonštrukcie domu pre potreby štvorčlennej rodiny, ktoré stačí v prvom kole vyjadriť stručným opisom, skicou alebo náčrtom.

Architekti majú možnosť obhliadky riešeného priestoru v pondelok 30. 10. 2017 o 15.00 hod.


Tri vybrané architektonické tímy budú renomovanou odbornou porotou poverené dopracovaním návrhu do formy podrobnej štúdie, z ktorej sa vyberie víťazné riešenie.

Vyhlásenie výzvy

25. 10. 2017 o 16.00 hod

Obhliadka riešeného priestoru

30. 10. 2017 o 15.00 hod

Odovzdanie návrhov

13. 11. 2017 do 16.00 hod

Vyhlasovateľ
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Koordinátor výberového konania:
Dominika Bruchatá
T: +420 725 974 871
@: dominika.bruchata@velux.com


RenovActive Belgie