Výnimočná firemná kultúra

História a vízia

Spoločenská zodpovednosť

Zmysluplná práca

Kariéra v spoločnosti VELUX

Prinášame svetlo do života - takto možno v skratke charakterizovať skupinu VELUX. Samotné slovo VELUX vzniklo ako zloženina VEntilation + LUX a je synonymom pre čerstvý vzduch a denné svetlo.

  • Naše výrobky vytvárajú zdravé interiérové prostredie a naše pracoviská dávajú ľuďom príležitosť k osobnému rastu.
  • Každý zamestnanec od výrobnej haly až po prednej línie predaja môže prísť s nápadom na nový výrobok alebo proces a dotiahnuť ho až k realizácii.
  • Týmto spôsobom rozvíjame ľudský talent a dosahujeme fantastických riešení.

Uvedomujeme si, že úspech nášho podnikania závisí na ľuďoch. Zamestnanci, ktorí sú oddaní svojej práci, prichádzajú s novými nápadmi a disponujú schopnosťami pre ich uskutočnenie, sú pre nás absolútne kľúčoví.

Vieme, že pracovný zápal a inovatívne myslenie vyžadujú pre ďalší rozvoj tie správne podmienky. A práve tie chceme poskytovať.

Naše hodnoty, vízie a ciele

O skupine VELUX

Naše pracoviská

V rámci priemyslu stavebných hmôt patrí VELUX k najväčším firmám a najsilnejším značkám na svete. Skupina VELUX zamestnáva približne desaťtisíc osôb, vlastné závody v 11 štátoch a obchodné spoločnosti v takmer 40 krajinách sveta. Podstatnou časťou firemnej filozofie je podpora komunít a pomoc potrebným prostredníctvom nadácií VELUX. Konkrétne nadácia Villum Fonden pôsobí aj na Slovensku.

Skupina VELUX má bezmála osemdesiatročnú históriu a stále zostáva rodinným podnikom. Vlastníkom je spoločnosť VKR Holding A/S, ktorá je plne v majetku rodiny zakladateľa spoločnosti. Na československý trh spoločnosť VELUX vstúpila už v roku 1990, kedy otvorila obchodné zastúpenie v Brne. Od roku 1993 brnenská centrála s organizačne zlúčeným manažmentom obsluhuje ako český, tak slovenský trh.