VELUX duálne vzdelávanie

ZVOĽ si dobrú školu - ZÍSKAŠ kvalifikované vzdelanie - LEPŠIE se uplatníš v životě.

Urob správne rozhodnutie práve ty!
Vyber si školu, ktorá podporuje duálne vzdelávanie.

Čo získaš?

VELUX Duální vzdělávání školení

Zaučenie od certifikovaných odborníkov

VELUX Duální vzdělávání

Pracovné oblečenie a 00PP

VELUX Duální vzdělávání

Doprava a stravovanie zdarma

VELUX Duální vzdělávání

Možnosť kariérneho rastu

VELUX Duální vzdělávání

Garantovanú pracovnú ponuku

VELUX Duální vzdělávání odměna

Odmena za prácu

VELUX Duální vzdělávání sociálné aktivity

Účasť na sociálnych aktivitách organizovaných spoločnosťou

Vyučíme ťa v odboroch

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (SOŠ Partizánske, SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou)

Ako programátor budeš kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne obsluhovať a nastavovať klasické stroje a zariadenia, predovšetkým pri programovaní automatizovaných strojárskych zariadení s dodržiavaním ISO noriem. Pre vytvorenie technickej dokumentácie, kreslení výkresovej dokumentácie a vytvorenie programov využiješ aj prácu na počítači. 

Mechanik – elektromechanik (SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou)

Naučíš sa samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácii a elektrických zariadení. Naučí sa práce konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru. 

Mechanik – mechatronik (SOŠ Partizánske)

V našej spoločnosti sa naučíš princípy pneumatických a hydraulických systémov s mechanickým elektronickým a programovateľným riadením. Budeš súčasťou vykonávania mechanických, elektrických opráv a softwérových úprav na riadiacich automatoch PLC. Budeš ovládať tvorbu programov pre CNC systémy, roboty, robotizované pracoviská, budeš pracovať v tíme a naučíš sa prevziať osobnú zodpovednosť za svoju prácu.

Elektromechanik – automatizačná technika (SOŠ Partizánske)

Naučíš sa využívať elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku, pracovať s výpočtovou technikou a využívať softvér potrebný pre vykonávanie práce v konkrétnom odbore. Tiež budeš vedieť zostavovať elektrické a elektronické zariadenia. 

 

AKO SA STANEŠ JEDNÝM Z NÁS?

VELUX Duální vzdělávání

Partizánske Building Components-SK, s.r.o.