VELUX duálne vzdelávanie

ZVOĽ si dobrú školu - ZÍSKAŠ kvalifikované vzdelanie - LEPŠIE se uplatníš v životě.

Urob správne rozhodnutie práve ty!
Vyber si školu, ktorá podporuje duálne vzdelávanie.

Čo získaš?

Zaučenie od certifikovaných odborníkov

Pracovné oblečenie a 00PP

Doprava a stravovanie zdarma

Možnosť kariérneho rastu

Garantovanú pracovnú ponuku

Odmena za prácu

Účasť na sociálnych aktivitách organizovaných spoločnosťou

Vyučíme ťa v odboroch

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (SOŠ Partizánske, SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou)

Ako programátor budeš kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne obsluhovať a nastavovať klasické stroje a zariadenia, predovšetkým pri programovaní automatizovaných strojárskych zariadení s dodržiavaním ISO noriem. Pre vytvorenie technickej dokumentácie, kreslení výkresovej dokumentácie a vytvorenie programov využiješ aj prácu na počítači. 

Mechanik – elektromechanik (SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou)

Naučíš sa samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácii a elektrických zariadení. Naučí sa práce konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru. 

Mechanik – mechatronik (SOŠ Partizánske)

V našej spoločnosti sa naučíš princípy pneumatických a hydraulických systémov s mechanickým elektronickým a programovateľným riadením. Budeš súčasťou vykonávania mechanických, elektrických opráv a softwérových úprav na riadiacich automatoch PLC. Budeš ovládať tvorbu programov pre CNC systémy, roboty, robotizované pracoviská, budeš pracovať v tíme a naučíš sa prevziať osobnú zodpovednosť za svoju prácu.

Elektromechanik – automatizačná technika (SOŠ Partizánske)

Naučíš sa využívať elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku, pracovať s výpočtovou technikou a využívať softvér potrebný pre vykonávanie práce v konkrétnom odbore. Tiež budeš vedieť zostavovať elektrické a elektronické zariadenia. 

 

AKO SA STANEŠ JEDNÝM Z NÁS?

Partizánske Building Components-SK, s.r.o.