Spoločnosť VELUX zistila bezpečnostný problém pri svetlíku VELUX novej generácie s otváravou základňou CVU na elektrický pohon.

Za určitých okolností môže vplyvom kondenzácie v konštrukcii vzniknúť prostredie s vysokou vlhkosťou. V ojedinelých prípadoch môže byť na kovovej časti svetlíka – napr. reťaz, tlačidlo reset alebo dažďový senzor – privedené napätie 230 V, kedy potenciálne vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.

Ako zistíte, či máte niektorý z potenciálne dotknutých svetlíkov?

Riziko elektrickej poruchy sa týka svetlíka VELUX s otváravou základňou CVU na elektrický pohon, ktorý bol uvedený na trh v apríli 2022 (na obrázku nižšie). Dotknuté môžu byť svetlíky všetkých veľkostí. Solárne napájané verzie tohto svetlíka ani starších typov svetlíkov VELUX sa riziko netýka.

Čo treba urobiť, ak máte jeden alebo viac týchto svetlíkov?

Dotknuté svetlíky je možné bezpečne používať prostredníctvom diaľkového ovládača, ale zamedzte akémukoľvek fyzickému kontaktu s nimi. Tým eliminujete potenciálne riziko úrazu elektrickým prúdom.

Obráťte sa prosím na spoločnosť VELUX (e-mail: info.sk@velux.com  tel.:02 33 000 543).

Následne poveríme servisného technika, aby váš svetlík skontroloval a zaistil jeho bezpečnosť, samozrejme úplne bezplatne.