VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. Oznámenie o ochrane osobných údajov 

Všetky spoločnosti v skupine VELUX Group rešpektujú a chránia vaše súkromie. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti VELUX („Oznámenie o ochrane osobných údajov“) vám má pomôcť pochopiť, prečo o vás zhromažďujeme osobné údaje, aké typy osobných údajov zhromažďujeme, ako ich zhromažďujeme, ako dlho ich uchovávame, s kým ich zdieľame a aj to, aké máte práva. Vysvetľujeme tiež, ako udržiavame vaše údaje v bezpečí.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti VELUX je v súlade s všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679 („GDPR“).

Prevádzkovateľ údajov, ktorý zodpovedá za vaše osobné údaje, je VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., IČO: 31 348 611, Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04,suhlas@velux.sk. Ďalej len „VELUX“.

Našou materskou spoločnosťou je VELUX A/S, ktorá je registrovaná v Dánsku pod registračným číslom 30 00 35 19 a sídli na adrese Aadalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, Dánsko.

Why do we process personal data Prečo spracovávame osobné údaje a právne základy na ich zhromažďovanie

Hlavným dôvodom, prečo vaše údaje zhromažďujeme, používame a ukladáme, je umožniť nám poskytovať vám služby. „Služba“, „naša služba“ a podobné pojmy znamenajú obchodovanie s vami/vašou organizáciou a pomoc pri otázkach, predajných procesoch a reklamáciách.

 Informácie o vašom používaní služieb spracovávame aj pre účely rozvoja podnikania, aby sme vás mohli informovať o našich obchodných aktivitách, produktoch a službách prostredníctvom marketingu a aby sme mohli zlepšovať naše služby prostredníctvom spätnej väzby, ktorú nám poskytnete. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj na zmluvné a náborové účely a na splnenie zákonných povinností.

 Osobné údaje spracovávame na základe rôznych právnych základov uvedených nižšie.

 Plnenie zmluvy vrátane nákupu – GDPR článok 6 ods. 1 písm. b): 

 • Keď spracovávame osobné údaje v súvislosti so zmluvou, je naším právnym základom „plnenie zmluvy“, vrátane nákupu.

Súhlas – GDPR článok 6 ods. 1 písm. a): 

 • Keď rozosielame spravodajcu o našich produktoch, robíme to na základe vášho súhlasu. Pokiaľ je právnym základom na spracovanie súhlas, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. 

Zákonná povinnosť – GDPR článok 6 ods. 1 písm. c): 

 • Ak vaše osobné údaje zdieľame s orgánom činným v trestnom konaní alebo inými štátnymi orgánmi, zdieľame ich preto, lebo máme zákonnú povinnosť tak urobiť. 

Oprávnený záujem – GDPR článok 6 ods. 1 písm. f):

 • Máme oprávnený obchodný záujem na spracovanie vašich údajov, napríklad keď vám pomáhame s otázkami.

Osobitné kategórie – GDPR článok 9 ods. 2 písm. a) a GDPR článok 9 ods. 2 písm. f): 

 • Keď spracovávame osobitné kategórie údajov, robíme to preto, aby sme vyhoveli regulačným požiadavkám súvisiacim s dodržiavaním predpisov. 

The types of personal data we process Typy osobných údajov, ktoré spracúvame

Nižšie sú uvedené hlavné typy osobných údajov, ktoré spoločnosť VELUX zhromažďuje, spolu s hlavným účelom a právnym základom na zhromažďovanie osobných údajov: 

Activity

Types of personal data we collect (for illustration purposes)

Purpose(s)

Legal basis

Všeobecné obchodné operácie 
Meno, kontaktné údaje a ďalšie informácie nevyhnutné na obchodovanie s vami alebo vašou organizáciou. 
V rámci obchodnej činnosti spoločnosti VELUX všeobecne zhromažďujeme osobné údaje o fyzických osobách, zákazníkoch, dodávateľoch (vrátane poskytovateľov služieb tretích strán) a ďalších zúčastnených stranách. Vaše údaje môžeme použiť aj na testovanie systémov.

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. b)

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. f) 

Pomoc pri vybavovaní otázok 
Meno, e-mailová adresa, telefónne čísla, konverzácie, ďalšie kontaktné údaje, fotografie a pôdorysy vášho domu, ak ich spoločnosti VELUX poskytnete.   

Môžete sa rozhodnúť poskytnúť nám osobné údaje, napríklad kontaktné údaje, keď nás kontaktujete telefonicky, e-mailom, poštou, pomocou nášho chatbotu alebo pomocou našich dostupných digitálnych platforiem.

Tieto osobné údaje nám umožňujú odpovedať na žiadosti o informácie týkajúce sa napríklad výrobkov VELUX, dohodnúť meranie a cenovú ponuku na montáž výrobkov VELUX, dohodnúť servis okna alebo predložiť reklamáciu v rámci záruky VELUX.

Tieto informácie môžu byť poskytnuté spoločnosti VELUX A/S alebo iným predajným spoločnostiam VELUX v rámci skupiny, príslušným nezávislým montážnym technikom alebo obchodníkom s cieľom pomôcť zákazníkom s otázkami, zaistiť služby alebo zostaviť cenovú ponuku. 

Na účely školenia nahrávame hovory. Môžeme vás tiež požiadať, aby ste nám po interakcii poskytli spätnú väzbu prostredníctvom prieskumov. 


GDPR – článok 6 ods. 1 písm. a)

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. b)

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. f)  

Predaj (vrátane internetového predaja) a vybavovanie objednávok. 
Meno, kontaktné údaje, údaje o platobnej a kreditnej karte, informácie o úvere, kontrola úveru a pod. 

Za účelom obchodovania s vami alebo vašou organizáciou môžeme zhromažďovať osobné údaje zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Vaše údaje používame na analýzu nákupných trendov prostredníctvom vašej aktivity v internetovom obchode a histórie nákupov, aby sme vám mohli poskytnúť prispôsobené prezeranie. Ďalej údaje používame na spracovanie a vybavovanie objednávok v internetovom obchode tým, že uľahčujeme doručovanie objednávok produktov a poskytujeme príslušné služby zákazníkom, vrátane vybavovania vami vráteného tovaru.

Informácie môžeme poskytnúť obchodníkom alebo nezávislým montážnym technikom a logistickým partnerom za účelom vybavenia objednávky zákazníka vrátane zaistenia doručenia produktov spoločnosti zákazníkovi alebo pomoci s otázkami, ako je zabezpečenie konzultácie medzi vami a našimi produktovými poradcami. Vaše údaje tiež zdieľame s tretími stranami na účely kontroly úveru. 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. b)

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. a)

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. f) 

Kampane 
Meno, kontaktné údaje a pod.
Realizácia rôznych kampaní (napr. programov odmien, kampaní cashback, lotérií). Pred vstupom na konkrétnu aktivitu na vyžaduje súhlas s podmienkami a pravidlami. 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. a)

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. b)  

Reklamácia výrobkov 

Meno, kontaktné údaje a pod. 

Sprostredkovanie servisu výrobkov spoločnosti VELUX v rámci záruky spoločnosti VELUX alebo plateného servisu, teda riešenie reklamácií telefonicky, e-mailom alebo návštevou na stavenisku. V tejto súvislosti môžeme vaše osobné údaje zdieľať s partnermi spoločnosti VELUX, aby vám pomohli so servisom.

Môžeme vás tiež požiadať, aby ste nám po interakcii poskytli spätnú väzbu prostredníctvom prieskumov. 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. c)

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. f)  

Rozvoj podnikania a aplikácie VELUX
Osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú na našich digitálnych platformách a v aplikáciách spoločnosti VELUX. 
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, a osobné údaje zhromaždené na našich digitálnych platformách sa použijú na zlepšenie nášho spotrebiteľského prehľadu a na podporu relevantnej komunikácie a ponúk vo všetkých kontaktných bodoch, ktoré môžete mať so spoločnosťou VELUX. Osobné údaje sa budú používať aj na vývoj produktov a služieb. 
GDPR – článok 6 ods. 1 písm. a) 
Marketing

Kontaktné údaje, história prehliadania, informácie o predaji a predplatnom služieb, ako je meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, história nákupov, jedinečné identifikátory, ako sú ID súborov cookie alebo ID zariadenia, sledovaná história prehliadania založená na týchto ID a pod.

Upozorňujeme, že tento zoznam nie je úplný, pretože môžeme spracovávať akékoľvek osobné údaje získané v súvislosti s vašou interakciou s našou materskou spoločnosťou VELUX A/S, našimi webovými stránkami, mobilnými aplikáciami, produktmi a službami. 

Na základe vášho súhlasu alebo prípadne oprávneného záujmu spracovávame vaše osobné údaje za účelom informovania o obchodných aktivitách, produktoch a službách spoločnosti VELUX.

Na vyššie uvedené účely vytvárame marketing prispôsobený vašim preferenciám a profilu, napr.:

– optimalizovať a prispôsobiť obsah a doručovanie našich marketingových oznámení, keď si ich prajete dostávať,

– poskytovať vám marketing na mieru na základe vašich preferencií a profilu, a to ako pri komunikácii s nami prostredníctvom našich vlastných kanálov, tak aj prostredníctvom kanálov tretích strán (napr. sociálnych médií, vyhľadávacích webov, marketplaces).

Ak si neželáte dostávať žiadne ďalšie informácie, môžete kedykoľvek ľahko a bezplatne zrušiť odber našich marketingových oznámení. Spôsoby odhlásenia nájdete v súvislosti s prihlásením na odber alebo prijímaním marketingových oznámení od nás. Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom alebo poštou a odhlásiť sa z odberu v súlade s informáciami v časti 8.

Pri niektorých marketingových aktivitách vystupujeme ako spoločný správca s inými spoločnosťami spoločnosti VELUX a uzavreli sme zmluvy o spoločnom správcovi, ktoré rozdeľujú roly a zodpovednosti medzi jednotlivé spoločnosti skupiny VELUX. 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. a)

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. f)  

Vaša účasť na fotografiách, vo videách, referenciách a kampaniach 
Ak ste s tým súhlasili a fotografiu nám poslali alebo ak vašu fotografiu vyhotovil nami najatý fotograf. 
Fotografie, referencie a pod. použijeme tak, ako je popísané v zmluve, ktorú ste podpísali.  

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. b) pokiaľ je fotografia a referencia založená na zmluve s náhradou škody, upozorňujeme, že nemôžete uplatniť právo na opravu alebo vymazanie/odstránenie fotografie.

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. a) Ak sa fotografie a referencie spracovávajú na základe súhlasu, môžete uplatniť všetky práva uvedené v časti 6 nižšie.

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. f), ak je fotografia alebo video vytvorené na internom podujatí spoločnosti VELUX a pod. a my tieto fotografie alebo video zdieľame iba interne.  

Návštevníci webových stránok, zákaznícke prieskumy a prieskum trhu 
Osobné údaje z digitálnych platforiem alebo od zákazníkov v rámci prieskumov. 

Za účelom zlepšenia ponúkaných výrobkov a služieb môžeme v rámci prieskumov zhromažďovať osobné údaje návštevníkov digitálnych platforiem či zákazníkov.

Budeme vás kontaktovať s prieskumom a spracovávať osobné údaje v rámci prieskumov buď na základe súhlasu, alebo oprávnených záujmov.

Prieskumy spracovávajúce osobné údaje na marketingové účely budú použité iba s vaším súhlasom. 

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. a)

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. f) 

Nábor zamestnancov a pracovné zmluvy 
Meno, kontaktné údaje, pracovná história, diplomy o vzdelaní, kontroly príslušných záznamov, informácie o profesionálnych záujmoch a pod. 

Keď sa osoba uchádza o zamestnanie alebo s nami uzatvára pracovnú zmluvu, môžeme zhromažďovať určité informácie, ako je meno, kontaktné údaje, informácie o pracovnej histórii, diplomy o vzdelaní, kontroly príslušných záznamov a informácie o profesijných záujmoch.

Tieto údaje možno získať priamo od osoby, od náborového poradcu vrátane referencií a z verejne dostupných zdrojov.

Tieto informácie nám slúžia pre informáciu alebo ako pomoc pri rozhodovaní o tom, či danej osobe urobiť ponuku zamestnania alebo ju zamestnať na základe zmluvy.  

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. b)

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. f) 

Dodržiavanie predpisov vrátane protikorupčných opatrení, linky pre oznamovateľov a kontroly sankcií. 
Všetky typy osobných údajov. 
Osobné údaje môžeme zhromažďovať, aby sme vyhoveli zákonu, rozhodnutiu súdu alebo úradu, prípadne aby sme poskytli informácie príslušným štátnym orgánom, ako to vyžaduje alebo dovoľuje zákon.

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. c)

GDPR – článok 6 ods. 1 písm. f)

GDPR – článok 9 ods. 2 písm. a)

GDPR – článok 9 ods. 2 písm. f) 

3 How we collect your personal data Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje  

Priamo od vás

Vo väčšine prípadov sa osobné údaje zhromažďujú priamo od vás alebo sa generujú v rámci používania našich služieb, výrobkov a kanálov. Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď si od nás vyžiadate produkty, služby alebo informácie, zaregistrujete sa u nás, zúčastňujete sa na verejných fórach, používate chatbot alebo iné aktivity na našich digitálnych platformách a v aplikáciách, odpovedáte na zákaznícke prieskumy alebo s nami inak komunikujete. Zbierame informácie prostredníctvom rôznych technológií, ako sú napríklad súbory cookie. Informácie o súboroch cookie nájdete v našom Oznámení o súboroch cookie.

Od našich obchodných partnerov

V niektorých prípadoch môžeme vaše osobné údaje získať od našich obchodných partnerov, ak potrebujú našu pomoc, aby vám mohli poskytnúť čo najlepšie služby. 

Z vašich verejných webových stránok

V niektorých prípadoch zhromažďujeme vaše osobné údaje na webových stránkach vašej spoločnosti, keď vám chceme ponúknuť naše služby. 

Prepojenia na ďalšie webové lokality 

Táto webová lokalita obsahuje prepojenia na ďalšie webové lokality (napríklad Facebook, Google+, YouTube a Pinterest), na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že nepodporujeme iné webové lokality ani ich obsah. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite. 
 

How long do we keep your personal data Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba po čas nevyhnutný na účely popísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. To znamená, že časy uchovávania sa líšia podľa typu informácií a dôvodu, pre ktorý ich máme k dispozícii. 

Príklady času uchovávania: 

 • Záznamy hovorov sa uchovávajú počas 90 dní.
 • Kým sa z marketingovej kampane neodhlásite, čo môžete urobiť kedykoľvek. 
 • Po nevyhnutne dlhý čas budeme uchovávať fotografie a referencie tak, ako je to uvedené v zmluve.  
 • Osobné údaje sa uchovávajú až do ukončenia náborového procesu alebo do odvolania súhlasu (pokiaľ bol udelený pre budúce nábory). 
 • Z dôvodu dodržiavania napr. protikorupčných predpisov budeme údaje uchovávať v súlade so zákonmi, ktoré sme povinní dodržiavať.

Who do we share your personal data with S kým zdieľame vaše osobné údaje

Naša spoločnosť je súčasťou skupiny VELUX Group, ktorá pôsobí na celom svete. Vaše osobné údaje zdieľame v rámci skupiny VELUX Group, ale iba ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorý vaše osobné údaje spracovávame. Všetky subjekty v skupine VELUX Group uzavreli medzipodnikovú zmluvu o spracovaní údajov, prípadne spoločnú zmluvu, v ktorej sa všetci riadia rovnakými postupmi pri spracovaní osobných údajov. Tým sa zaistí rovnaká úroveň zabezpečenia v celej skupine, rozdelenie rolí a zodpovedností medzi spoločnosti VELUX. Ak ako spoloční prevádzkovatelia vystupujú dve alebo viac spoločností, každý zo spoločných prevádzkovateľov je povinný samostatne: 

 • Byť prvým kontaktom pre vás.
 • Plniť informačné povinnosti uvedené v článkoch 13 a 14 nariadenia GDPR.
 • Uplatňovať vaše práva stanovené v článkoch 15 – 22 nariadenia GDPR.
 • Riešiť oznámenia o porušení ochrany osobných údajov a sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s vybranými tretími stranami, okrem iného: 

 • Obchodnými partnermi, dodávateľmi a subdodávateľmi, s ktorými spolupracujeme, aby sme vám poskytli čo najlepšie služby počas procesu podpory a predaja, vrátane napríklad poskytovateľov logistických služieb a externých služieb zákazníkom.
 • Poskytovatelia technológií, napríklad analytické technológie, technológie sledovania, technológie cielenia a opätovného cielenia a poskytovatelia vyhľadávačov, ktorí nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii našich platforiem, ako aj spoločnosti, ktoré nám poskytujú podporu a hosťovanie webových stránok.
 • Inzerentom a reklamným sieťam, ktoré používajú údaje na výber a zobrazovanie relevantných reklám vám a iným osobám, ak ste na to dali svoj súhlas.  
 • Sociálnymi sieťami, ako sú Facebook, Instagram alebo Google, ak je to nutné, pri spracovaní na marketingové účely a na základe vášho súhlasu.
 • S inými stranami na zaistenie bezpečnosti a ochrany našich zákazníkov, na ochranu našich práv a majetku, na dodržiavanie právnych postupov alebo v iných prípadoch, ak sa v dobrej viere domnievame, že zverejnenie vyžaduje zákon. 
 • Spoločnosti skupiny VELUX Group alebo tretie strany, ktoré prevádzkujú digitálne platformy a nástroje v mene našej spoločnosti za účelom poskytovania služieb súvisiacich s našou činnosťou (napr. programy zberu bodov, kampane cashback, lotérie alebo školenia).  

Pri spolupráci s externými poskytovateľmi služieb uzatvárame v prípade potreby zmluvu o spracovaní údajov. Títo poskytovatelia služieb smú vaše osobné údaje používať výlučne na účely, ktoré od nich vyžadujeme my alebo zákon.

Prenos do tretích krajín 

V niektorých prípadoch môžeme osobné údaje odovzdávať aj spoločnostiam v tzv. „tretích krajinách“, čo sú krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak to urobíme, zaistíme ochranu údajov a odovzdáme ich iba v prípade, že platí jedna z nasledujúcich podmienok: 

 • v danej krajine existuje zodpovedajúca úroveň ochrany stanovená Európskou komisiou, 
 • spoločnosť je certifikovaná podĺa EU – U.S. Data Privacy Framework aĺebo 
 • používame štandardné zmluvné doložky (vzorové doložky EÚ) schválené Európskou komisiou a ďalšie doplnkové opatrenia na reguláciu prenosu údajov. 

Data Security Zabezpečenie údajov 

Bezpečnosť, integrita a dôverný charakter vašich osobných údajov sú pre nás nesmierne dôležité. Zaviedli sme technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia, ktoré sú určené na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, použitím a zmenou. Z času na čas prehodnocujeme naše bezpečnostné postupy s cieľom zohľadniť vhodné najnovšie technológie a metódy. Majte na pamäti, že aj napriek nášmu najväčšiemu úsiliu nie sú žiadne bezpečnostné opatrenia dokonalé ani nepreniknuteľné. 

Your Privacy rights  Vaše práva na ochranu osobných údajov

Nariadenie GDPR vám ako dotknutej osobe poskytuje nasledujúce práva týkajúce sa osobných údajov, ktoré o vás uchovávame: 

Vaše práva
Právny základ
Spracovanie
Prístup k vašim údajom 
GDPR článok 15 
Máte právo požadovať informácie o tom, či spoločnosť VELUX spracováva osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak áno, máte právo požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov.  
Žiadosť o opravu 
GDPR článok 16 
Vždy máte právo požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré o vás spracovávame.
Žiadosť o vymazanie
GDPR článok 17 
Máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov v závislosti od činností spracovania a za určitých okolností skôr, než by sme boli za normálnych okolností povinní spracovanie ukončiť.
Žiadosť o obmedzenie spracovania  
GDPR článok 18 
Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania, čo znamená, že môžete spoločnosť VELUX požiadať, aby za určitých okolností obmedzila používanie vašich osobných údajov. 
Prenositeľnosť údajov  
GDPR článok 20 
Za určitých podmienok máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v strojovo čitateľnom formáte.
Právo vzniesť námietku 
GDPR článok 21 
Ak nie ste spokojní s tým, ako v spoločnosti VELUX spracovávame osobné údaje, môžete svoje námietky zaslať na adresu suhlas@velux.sk. V prípade podania sťažnosti je potrebné poskytnúť meno a kontaktné údaje sťažovateľa spoločnosti VELUX.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa konkrétnych osobných údajov, ktoré o vás spracovávame alebo uchovávame, alebo ak chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa prosím na adresu suhlas@velux.sk.

 Na vašu žiadosť o uplatnenie niektorého z vašich práv odpovieme do jedného mesiaca, ale máme právo túto lehotu predĺžiť o dva mesiace. Ak čas na odpoveď predĺžime, budeme vás o tom informovať do jedného mesiaca od zaslania žiadosti.

 Ak sa domnievate, že sa nám nepodarilo sťažnosť uspokojivo vyriešiť, môžete podať sťažnosť miestnemu úradu na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje svojej národnej agentúry na ochranu osobných údajov nájdete na internetovej stránke Európskeho zboru na ochranu osobných údajov: www.edpb.europa.eu.

Changes to this privacy notice Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov spoločnosti VELUX

Z času na čas môžeme toto oznámenie o ochrane osobných údajov meniť, aby sme zohľadnili najnovšie technológie, priemyselné postupy, regulačné požiadavky, prípadne na iné účely. Na našich digitálnych platformách budeme vždy zverejňovať najnovšiu verziu. Odporúčame vám toto oznámenie o ochrane osobných údajov pravidelne kontrolovať.  

 
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa naposledy aktualizovalo 15-11-2023