Akčná ponuka – 10€ späť  za nákup svetlovodov

Zakúpili ste svetlovod v období 3. - 30.9.2018? Získajte registráciou faktúry 10€ späť do vernostného programu VELUX Profi klub. Akcia sa vzťahuje na svetlovody TWR, TLR, TCR vo všetkých veľkostiach.

Vložiť faktúru do vernostného programu môžete až do 31.10.2018!

Pre koho je určený vernostný program VELUX?

Vernostný program VELUX Profi klub je určený firmám a právnickým osobám, ktoré vykonávajú montáž výrobkov VELUX.

Prečo vernostný program využiť?

Vo vernostnom programe VELUX Profi klub získavate za svoje nákupy výrobkov VELUX odmeny/peniaze za ktoré si kedykoľvek počas roka môžete vyberať darčeky z nášho katalógu odmien. Odmenu si objednáte jednoducho po prihlásení do svojho účtu.

 Výrobky zakúpené v období 1. 4. - 31. 5. 2018 môžete registrovať do 30. 6. 2018!


Prehľad výrobkov v akcii

 Peniaze do programu VELUX Profi Klub

Manuálne ovládaná vonkajšia roleta SHL

Elekricky ovládaná vonkajšia roleta SML

Solárne ovládaná vonkajšia roleta SSL

Strešné okno VELUX s trojsklom

Strešné okno INTEGRA s elektrickým alebo solárnym napájaním

Okno Štandard Plus na elektrické alebo solárne ovládanie

Sady motorických jednotiek pre dodatočnú montáž diaľkového ovládania okien (elektrické, solárne)

15 €

30 €

30 €

15 €

30 €

15 €

15 €


Zapojte sa do vernostného programu

Akcia pre montážne firmy vo VELUX Profi Klube

Velux profi klub

Všeobecné pravidlá vernostného programu VELUX Profi Klub

PLATNÉ KU DŇU 15. 9. 2017

Prevádzkovateľ vernostného programu VELUX Profi klub

Usporiadateľom je spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom: Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, IČO: 31 348 611, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 4901/B (ďalej len ako "prevádzkovateľ“).

Členovia vernostného programu VELUX Profi klub

Členmi vernostného programu VELUX Profi Klub (ďalej len Program) sa môžu stať iba fyzické, či právnické osoby, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti, na základe zodpovedajúceho živnostenského oprávnenia, vykonávajú montáž výrobkov VELUX (ďalej len člen Programu). Za členov Programu nie sú považovaní jednotliví zamestnanci firem, ale samotná firma zastúpená kontaktnou osobou.

Preambula

Vernostný program VELUX Profi Klub je určený pre realizačné firmy a je zameraný na poskytovanie dodatočných výhod firmám montujúcim výrobky VELUX.

Zbieranie odmien za montáž výrobkov

Spoločnosť VELUX počas roku vyhlási jednu alebo viac časovo obmedzených kampaní, v ktorých môže člen Programu kumulovať odmeny z jednotlivých nákupov. V kampani sa definuje presný zoznam výrobkov a hodnota odmien, ktoré sa načítajú na konto člena Programu po registrácii nákupu. Člen Programu potom môže sledovať kumulovanú hodnotu odmien.

Registrácia členstva v programe

Registrácia nového člena Programu prebieha na stránke www.velux.sk/veluxprofiklub. Po vyplnení registračného formulára sú členovi Programu odporučené prístupové údaje.

Registrácia nákupu a pripisovanie odmien

Registrácia produktov je možná ešte jeden mesiac po skončení danej akcie. Na registrácie produktov po mesačnej lehote nebude braný ohľad. Odmeny sa do programu pripisujú cez registračný formulár faktúry na stránke www.velux.sk/veluxprofiklub. Po vyplnení formuláru a priložení príslušnej faktúry je žiadosť spracovaná a následne po uplynutí maximálne 14 kalendárnych dní sú pripísané príslušné odmeny. Faktúra musí byť vystavená obchodníkom na montážnu firmu alebo na koncového užívateľa, ktorému člen Programu montuje výrobky VELUX. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo montáž výrobkov osobne spätne skontrolovať a prípadne upraviť výšku priznaných odmien. Jednotkou hodnoty odmeny je 1 EUR.

Výber odmien

Odmeny je možné vyberať iba prostredníctvom cien, ktoré sú uvedené v katalógu cien vernostného programu VELUX Profi Klub (ďalej len Katalóg).  Maximálna doba dodania tovaru z katalógu na adresu žiadateľa je 21 dní od dátumu objednania tovaru.

Zánik členstva v programe VELUX Profi klub

  • člen nerealizoval počas dvoch rokov žiadnu transakciu
  • člen Programu poskytol nesprávne údaje v prihláške
  • na žiadosť člena Programu

Ochrana osobných údajov

Vyplnením a odoslaním tohto registračného formulára udeľujete súhlas, aby firma VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., spracovala za účelom marketingového využitia vaše osobné údaje: meno, priezvisko, adresu, telefón, e-mail, údaje o objednaných alebo zakúpených výrobkoch a ich použití a údaje o komunikácií s vami. Súčasne súhlasíte s tým, aby VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., využívala vašu e-mailovú adresu pre zasielanie obchodných oznámení. Tento súhlas udeľujete na dobu neurčitú a ste si vedomý (á) možnosti ju kedykoľvek odvolať.

Všeobecné ustanovenia

Neprevziatie výhry, odmeny či výhry a odmeny členov Programu, ktorí nereagujú na výzvu k osobnému prevziatiu výhier a odmien, prepadajú prevádzkovateľovi. O akýchkoľvek reklamáciách, či námietkách rozhoduje s konečnou platnosťou prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez náhrady celú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá, pričom nové pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť zverejnením na www.velux.sk/veluxprofiklub. Pre prípad akýchkoľvek nejasností alebo sporov týkajúcich sa podmienok súťaže si spoločnosť VELUX SLOVENSKO, spol. s r.o. vyhradzuje právo previesť záväzný výklad podmienok súťaže.

Všeobecné pravidlá vernostného programu VELUX Profi Klub sú platné od 15. 9. 2017.