Najnovšie správy z PBC

Socialné aktivity v PBC-SK

Sociálne aktivity

November 2019

Rodinný výlet v auguste, letný piknik a spoločná turistika s českými kolegami v septembri. To boli naše sociálne aktivity v posledých dvoch mesiacoch.

Prejsť na článok

 

Zábava, smiech, radosť v očiach detí

Júl 2019

Koniec školského roku každý vníma inak. Deti sa tešia, že nemusia skoro vstávať, majú oddych od školských povinností, tešia sa na výlety s rodičmi, na nové zážitky, na dovolenku, do tábora, k starým rodičom.  Ak ste však v pozícii pracujúceho rodiča, čas letných prázdnin vnímate úplne inak.

Prejsť na článok

 
Yammer ako konumikačný nástroj v PBC

Digitálne pracovisko už aj vo výrobe

Jún 2019

V skupine VELUX smerujeme k digitálnejšiemu pracovisku vo výrobe. Chceme zjednotiť výrobu a zvyšok skupiny VELUX v jedno pracovisko tzv. ONE VELUX, v ktorom budeme zdieľať poznatky, nápady a skúsenosti. Digitálne pracovisko VELUX je platformou, kde všetci máme prístup k digitálnym nástrojom, ktoré poznáme aj z nášho súkromného života.

Prejsť na článok

Zero waste v PBC

Zero waste – kráčame k nulovému odpadu

Jún 2019

Skupina VELUX má dlhodobú víziu dosiahnuť nulový odpad. Zaviazali sme sa chrániť a neustále pracovať na znižovaní nášho vplyvu na životné prostredie a využívať prírodné zdroje. Jedným z prvkov, na ktorý sa zameriavame je odpad. Riadime sa environmentálnou politikou, neustále optimalizujeme efektívnosť našich zdrojov a znižujeme množstvo odpadu vznikajúceho pri našej výrobe.

Prejsť na článok

Pomáháme nášmu regiónu...

Jún 2019

Jednou z hodnôt našej VELUX spoločnosti je aj miestna iniciatíva. Táto hodnota v sebe skrýva okrem vlastnej iniciatívy počas pracovného výkonu aj iniciatívu smerom ku komunite, v ktorej žijeme, pôsobíme a pracujeme.

Prejsť na článok

Vianočný večierok

Február 2019 

Vianočný večierok je už síce za nami, ale veríme, že zážitky z neho v nás pretrvávajú dodnes. Príjemná atmosféra a hudobné vyžitie v podaní skupiny Horkýže Slíže a Replay band stáli za to. Počas večera nás sprevádzal moderátor Vlado Voštinár a o polnoci mnohých z nás potešila aj výhra v tombole.

Prejsť na článok