Tubus světlovodu

Predĺžená záruka

Pokiaľ je svetlovod VELUX nainštalovaný doporučenou, cerfikovanou montážnou firmou VELUX, poskytuje VELUX  dodatočnú päť ročnú záruku na svetlovod, za predpokladu, že prvý koncový užívateľ správne vyplní online registračný formulár nižšie a to do max. 1 roku od dátumu dodania výrobku.

Viac o záručných podmienkách sa dozvíte tu