Registrácia požiadavky na záručný servis strešných okien a tieniacej techniky VELUX

Všetky strešné okná VELUX vyrobené po roku 1968 majú identifikačný štítok, ktorý uvádza presné informácie o okne. Nachádza sa v pravom (prípadne ľavom u starších typov okien) rohu horného krídla za ventilačnou klapkou.