Strešné okná VELUX – usmernenia pre používanie

Pravidelná údržba

Aby vám strešné okná VELUX slúžili niekoľko rokov, odporúčame aspoň raz ročne vykonať pravidelnú údržbu, ktorá zahŕňa premazanie závesov a zámkov okna, kontrolu dotiahnutia skrutiek na vonkajšom oplechovaní okna a kontrolu funkčnosti tesnenia.

 • Premazanie závesov a zámku okná
  Kovové časti okna, ako sú závesy a zámok, vyžadujú pre hladký chod pravidelné premazanie. Vhodné je dotiahnuť aj skrutky, ktorými sú závesy upevnené do rámu okna. Pozrite sa, ako na to.
 • Kontrola dotiahnutia skrutiek na vonkajšom oplechovaní okna
  Kvôli teplotným výkyvom na povrchu strechy a vplyvom rôznej rozťažnosti materiálov môže dôjsť k miernemu uvoľneniu niektorých skrutiek. Preto odporúčame každoročne vykonať kontrolu dotiahnutie skrutiek na vonkajšom oplechovaní okna.
 • Kontrola funkčnosti tesnenia
  Tesnenie okna časom stráca pružnosť, a tým aj svoju plnú funkčnosť. Preto je vhodné tesnenie najmenej raz za rok skontrolovať. Najprv skontrolujte tesnenie na ventilačnej klapke. Potom sa zamerajte na čierne, prípadne šedé tesnenie medzi krídlom a rámom. Utrite ho a pozrite, či nedošlo k jeho deformácii. Stlačením overte, či je stále správne pružné. Poškodené tesnenie je potrebné vymeniť. Výmenu tesnenia odporúčame najneskôr po 10 rokoch.

Údržba dreva

Drevo dostalo základné ošetrenie a konečnú povrchovú úpravu vo výrobnom závode a je možné ho čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť. Musí dostať ďalšie ošetrenie minimálne každé štyri roky a vždy, keď sa to vyžaduje. Okná vystavené silnému teplu, silnému slnečnému svetlu a/alebo hlavne vysokej úrovni vlhkosti (napr. v kuchyni alebo kúpeľni) však musia dostávať ošetrenie minimálne každé dva roky.

Údržba povrchu: Odstráňte povrchovú úpravu (lak alebo farba). Zabezpečte, aby povrch bol čistý a suchý a aplikujte na drevo základnú farbu. Po uschnutí aplikujte vrstvu vodouriediteľného akrylového laku/farby (vždy sa riaďte pokynmi výrobcu). Tú istú metódu aplikujte na dotknuté oblasti, ak je lak/farba poškodená. VELUX ponúka opravnú súpravu s originálnym opravným lakom alebo farbou.

Pri ošetrovaní dreva je dôležité zakryť tesnenia, aby sa zabránilo zatečeniu laku/farby na tesnenia, keďže toto má za následok stuhnutie/stvrdnutie tesnení a zoslabenie ich účinku.

Čistenie skla

Na účely čistenia vonkajšieho skla pretočte krídlo o 180 stupňov. Krídlo musí byť zaistené v pozícii posunutím západky do puzdra na spodku boku rámu. Táto bezpečnostná funkcia vám necháva obe ruky voľné na čistenie. Očistite sklo mäkkou, čistou handrou, ktorá nepúšťa vlákna/jelenicou/neabrazívnou špongiou alebo čistou, nekovovou stierkou na okno. Na očistenie skla zvyčajne postačí čistá voda. Takisto sa môžu použiť neabrazívne čistiace prostriedky pre domácnosť. Na čistenie skiel sa najlepšie hodí mäkká voda. Preto v oblastiach s tvrdou vodou pridajte malé množstvo saponátu na zmäkčenie vody alebo zvyšnú vodu po čistení utrite.

 • Zabráňte kontaktu silikónu so sklom 
 • Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice 
 • Nepoužívajte na čistenie skla chemické prostriedky 
 • Zabráňte kontaktu skla s ostrými alebo abrazívnymi predmety, vrátane šperkov 
 • Nikdy sa nepokúšajte čistiť nečistoty na skle bez predchádzajúceho aplikovania vody 
 • Ak sa v blízkosti skla uskutočňujú nejaké práce, chráňte sklo čistou plastovou fóliu kvôli zabráneniu postriekaniu alebo znečisteniu agresívnymi a abrazívnymi látkami 

Čistenie vzduchového filtra

Čistenie lemovania

Minimálne raz za rok by sa z lemovania okolo okna mali odstrániť listy alebo iný odpad, aby sa umožnil voľný odtok dažďovej vody.

Sneh a ľad

V oblastiach s dlhšími obdobiami s hustým snežením, môže dochádzať k hromadeniu značených množstiev snehu a ľadu na streche, pričom môže dochádzať k dlhodobému zakrytiu strešného okna VELUX snehom a ľadom. 

Keď teploty stúpajú, okno je často jedným z prvých miest, kde sa začína roztápať sneh a ľad.

Je dôležité zabezpečiť, aby zo strechy a susediacich žľabov vždy mohla odtekať voda.

Kondenzácia

Tvorbu kondenzácie na zasklení vášho okna by ste mali považovať za varovný signál, že by ste mali častejšie vetrať. Pravidelné vetranie je najefektívnejším spôsobom zabraňovania tvorbe kondenzácie vody na zasklení okna.

Obmedzte množstvo vlhkosti:
 • Ak je to možné, nesušte bielizeň vnútri domu. 
 • Zatvorte dvere do kuchyne a kúpeľne. 
 • Pravidelne vetrajte minimálne tri- alebo štyrikrát za deň po dobu piatich minút
 • Ak je to možné, udržujte konštantnú izbovú teplou minimálne 20 °C.

Viac informácií, ako sa brániť kondenzácii v oknách, sa dozviete z našej brožúry.

Elektricky ovládané strešné okná VELUX INTEGRA

Vysoká kvalita elektrických dielov strešných okien VELUX zaručuje bezproblémové a dlhodobé užívanie výrobkov. Postupom času však môže dôjsť k bežnému opotrebovaniu.
Životnosť elektrických prvkov pri štandardnom užívaní je okolo 10 rokov od inštalácie okien. V rámci bežnej údržby doporučujeme dbať na pravidelnú kontrolu stavu elektrických prvkov strešných okien.