{{property.PropertyName}}
{{property.casePropertiesSelected[0].PropertyValue}}
Architektúra: Dietrich | Untertrifaller Architekten

V roku 2001 vyhrala spoločnosť Dietrich l Untertrifaller Architekten súťaž na školskú budovu pre obec Klaus v rakúskom Vorarlbersku. Moderná ekologická budova s učebňami bola krídlom knižnice prepojená so starou telocvičňou. Na severnej strane krídel stavby sa nachádza slnečný, mierne svahovitý zelený školský dvor s výhľadom na Alpy. Chodník pod vyvýšeným knižničným traktom spája vchod školy s telocvičňou a umožňuje venovať sa aktivitám v exteriéri aj počas daždivých dní. V druhej fáze projektu, ktorá sa zrealizovala o 12 rokov neskôr, zverili tejto architektonickej firme renováciu športových zariadení. Stručná analýza ukázala, že nielen štruktúra, ale aj funkcia starej športovej haly s bazénom sú zastarané a bude najlepšie ich nahradiť úplne novou budovou.

V súčasnosti objekt zahŕňa veľké ihrisko s tribúnami, oddelenou tanečnou miestnosťou a multifunkčný priestor, v ktorom školáci trávia obedňajšiu prestávku, prípadne sa tu konajú rôzne stretnutia a niekedy sa tu aj vyučuje.

Architekti sa rozhodli naplánovať prístavbu podľa projektových zásad, ktoré sa osvedčili v prvej fáze projektu. Jednoduché priestory s drevenou konštrukciou a obkladmi sa otvárajú slnečnému svetlu cez strechy. Všetky nosné betónové steny a schody sú priznané.

Obdĺžnikový priestor je prístupný z dvoch úrovní kopírujúcich terén: vchod pod krídlom knižnice vedie do otvoreného prízemia, zatiaľ čo druhý vchod na opačnej strane vedie priamo do horného poschodia s otvoreným priestorom vybaveným rôznymi druhmi školských lavíc pre rôzne skupiny študentov.

Viacúčelová hala v Klause s oknami VELUXArchitektúra: Dietrich | Untertrifaller Architekten, fotografie: Patricia Weisskirchner

Peter Nussbaumer

Architekt v spoločnosti Dietrich l Untertrifaller Architekten

Moje obľúbené miesto v budove je multifunkčný priestor hneď pri vchode. Napoludnie sa deti hrajú pod veľkým svetlíkom a vpravo sa priestor otvára smerom k detskému ihrisku s množstvom slnečných miest.

Architektúra: Dietrich | Untertrifaller Architekten, fotografia: Adam Mørk

Obidve budovy – škola aj športová hala – sú príkladom toho, že vysokokvalitná architektúra môže byť šetrná k zdrojom a aj úsporná. Pre mnohé prvky možno použiť prefabrikované riešenia, aby sa minimalizovali náklady a spotreba materiálov.

Strop športovej haly, na prvý pohľad hravý a nepravidelný, sa skladá z montovaných jednotiek: „pyramíd“ so svetlíkmi s kupolou VELUX. Boli vyrobené štyri typy s rôznym uhlom sklonu. Starostlivé umiestnenie a natočenie prvkov vytvorilo efekt hravého nepravidelného stropu.

Grafika

Architektúra: Dietrich | Untertrifaller Architekten, fotografia: Adam Mørk

Prefabrikácia svetelných šácht mala zásadný význam pre zabezpečenie presných detailov vo vnútri budovy aj na povrchu strechy. Po dopravení drevených rámov na miesto a namontovaní trvalo len niekoľko dní, kým sa dokončila inštalácia svetlíkov VELUX a izolačných vrstiev.

Každá z 56 svetelných šácht je z vnútornej strany opláštená protihlukovými panelmi. Tie ešte viac zlepšujú pozitívny účinok geometrie stropu na akustiku miestnosti. Umelé osvetlenie inštalované medzi prvkami podčiarkuje pevnú geometriu konštrukcie. Svetlíky sú vybavené dažďovými senzormi a ochranou pred slnečným žiarením.

Výrobky VELUX použité v tomto projekte
VELUX flatroof window CVP/ CSP
Detaily výrobku

Podrobnosti o projekte

Projekt: viacúčelová hala
Miesto: Klaus, Rakúsko 
Architekt: Dietrich I Untertrifaller Architeckten  
Rok: 2014
Fotografie: Adam Mork/Patricia Weisskirchner