V súťaži Rodinný dom VELUX si študenti stredných škôl zmerajú sily už po trinástykrát. Majú za úlohu vypracovať štúdiu rodinného domu, kde denné svetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádza do objektu cez strechu, prostredníctvom výrobkov VELUX. Do súťaže pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo sa môžu registrovať až do 12. marca 2021!

Fotografie zo slávnostného vyhlásenia 11. ročníka, ktoré sa konalo v júni 2019 v Bratislave, nájdete na našom Facebooku.


Kto sa môže zúčastniť?
Súťaž je určená pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo.

Čo môžete vyhrať?

1. kolo – školské

1.–3. miesto

  •  vecná cena v hodnote 40,- € a postup do celoštátneho kola

 Mimo uvedené ceny sa môže udeliť zvláštne ocenenie, tzv. divoká karta, ktorá znamená po stup do celoštátneho kola.

 Stredná škola s najväčším počtom odovzdaných projektov v školskom kole získa sponzorský dar v hodnote 300,- €.

2. kolo – celoštátne

1. cena 400,- € + cena pre vedúceho práce
2. cena 250,- € + cena pre vedúceho práce
3. cena 150,- € + cena pre vedúceho práce

Okrem uvedených cien môže porota udeliť zvláštne ocenenie v celkovej hodnote 100,- €.

Výška cien je uvedená po odpočítaní príslušnej dane.

Časová os súťaže