Sekcia venovaná informáciám o dennom svetle, jeho návrhu a legislatívnych požiadavkách, energetickej efektivite, vetraniu a informáciám o strešných oknách VELUX z pohľadu akustiky.

Vyberte kategóriu, ktorá vás zaujíma:

Prečo denné svetlo? Koľko svetla je dosť?

 

Ako správne navrhnúť denné osvetlenie a zabrániť oslneniu?

Všetko nájdete v súhrnnej príručke k stiahnutiu nižšie.

"Strešné okná poskytujú viac svetla než zvislé okna a okná vo vikieri"

Viac svetla
Ukazuje sa, že strešné okná poskytujú za rovnakých podmienok najmenej dvakrát viac svetla než zvislé okná rovnakých rozmerov a trikrát viac svetla než vikiere rovnakých rozmerov, viac obrázok Strešne okno ďalej umožňuje väčšiu variáciu intenzity osvetlenia, čo zvyšuje vizuálnu zaujímavosť miestnosti.


Lepšie rozloženie svetla
Ďalej je zrejmé, že strešné okná zaisťujú vyšší jas stien než okná vo vikieri a fasádne okná, čo vedie k jemnejšiemu prechodu medzi vysokým jasom okennej výplne a susednou stenou a znižuje tak riziko oslnenia.
Pravidlo 1/10 nestačí!

Fasádne okno ako jediný zdroj denného svetla nesplní požiadavku normy u hlbších alebo širších podkrovných izieb.
Pri použití trojskla nesmieme zabúdať na nižšiu priepustnosť svetla a navrhnúť väčšiu presklenú plochu.
Často sa pri riešení kvantity denného svetla uchyľujeme k jednoduchšiemu pravidlu 1/10 presklené plochy voči ploche miestnosti. Toto pravidlo pramení z požiadaviek normy obytných budov ČSN 73 4301 na preslnenie obytnej miestnosti. Aké sú legislatívne požiadavky na denné osvetlenie obytných budov sa dočtete v príručke nižšie.

Energetická efektivita

Prostredníctvom tejto knihy, ktorá obsahuje konkrétne doporučenie a dokumentáciu vplyvu a prínosu značky VELUX v budovách, chceme zdieľať svoje skúsenosti a znalosti. Pri navrhovaní nových budov, rovnako ako pri rekonštrukcií tých existujúcich, je treba uvažovať o jednotlivých riešeniach v rámci komplexného prístupu, v ktorom hrá dôležitú úlohu spôsob využitia budovy, osobné potreby, funkcie, lokalita, orientácia, geometria budovy a rozmiestnenie okien.

Aký je vplyv strešných okien VELUX na  spotrebu energie na vykurovanie?


Spotreba energie na vykurovanie sa pri zvyšovaní počtu strešných okien pri orientácií na juh, východ aj západ znižuje. Pri orientácií na sever je konštantná, alebo narastá do max. 1 kWh/m rok.
V štúdií nájdete podrobný rozbor vplyvu počtu, zasklenia a orientácie strešných okien v budove pre tri rôzne úrovne mernej potreby energie na vykurovanie.
Tepelný komfort sa dá definovať ako "stav mysli, ktorá vyjadruje spokojnosť s tepelným prostredím", pričom vplyv naň má šesť parametrov:

  • teplota vzduchu
  • radiačná teplota
  • relevantná vlhkosť vzduchu
  • rýchlosť prúdenia vzduchu
  • miera oblečenia
  • miera aktivity

Tepelný komfort je dosiahnutý keď je uvedených šesť parametrov v rovnováhe. 
Strešné okná VELUX majú vplyv na prvé štyri parametre. Teplota vzduchu je ovplyvňovaná typom zasklenia, tieniacou technikou a vetraním, radiačná teplota je ovplyvňovaná typom zasklenia, tieniacou technikou a vlhkosťou a rýchlosť prúdenia vzduchu je ovplyvňovaná vetraním.

Vetranie

"Vyhnúť sa veľkej vlhkosti a zaistiť tak zdravé vnútorné prostredie" 

Základné informácie o vetraní a najlepšom využití strešných okien VELUX v systéme ventilácie vrátane ukážok účinku nočného chladenia nájdete tu.

Aká je kvalita vzduchu v školách alebo v spálňiach? Štúdie ČVUT Praha ukazuje výsledky merania kvality vzduchu v rôznych režimoch vetrania strešných okien VELUX. Prekvapivo pozitívne výsledky má vetranie ventilačnými klapkami v spálni. 

Akustika - určenie potrebného zníženia hlasitosti hluku z ulice

V prvom príklade je hlasitosť hluku u strešného okna o 8 dB nižšia ako u fasádneho okna v rovnakej budove.
U strešného okna na odvrátenej strane domu to bude dokonca o 15 dB menej.


Druhý príklad ukazuje, že určitá časť zvuku sa bude odrážať od protiľahlej budovy, čím sa útlm hlasitosti u strešného okna zníži o 5 dB. 


Spoločnosť VELUX vytvorila prvé strešné okno, pri ktorého vývoji bola priamo vzatá do úvahy schopnosť znižovať hlasitosť zvuku dažďa, vďaka svojej hladine hluku 48 dB toto okno spĺňa odporúčanie na maximálnej úrovni hlasitosti zvuku dažďa vnútri domu vo výške 50 dB. Produkty značky VELUX so zasklením 60G a RNR (Rain Noise Reduction - redukcia hluku dažďa) tlmí hluk dažďa o 7 dB viac v porovnaní s klasickým strešným oknom. Najvyšší index vzduchovej nepriezvučnosti Rw 42 dB má strešné okno s protihlukovým zasklením s označením --62.

 

Akustické vlastnosti

Súhrnné informácie o strešných oknách VELUX z pohľadu akustiky nájdete v príručke nižšie.