PRI PLÁNOVANÍ BUDÚCNOSTI MUSÍME VYCHÁDZAŤ Z NAŠEJ MINULOSTI

Prostredníctvom ochrany lesov spoločne s WWF (World Wide Fund for Nature) sa usilujeme o zachytenie predchádzajúcej produkcie emisií CO2.

Lesnícke projekty s WWF na obnovu a zachovanie lesov a zachytávanie uhlíka
 Zaväzujeme sa, že znížime naše budúce emisie, aby sme splnili Parížsku dohodu o znížení teploty o 1,5 °C