Kladieme si za cieľ poskytovať našim obchodným partnerom čo možno najlepšiu podporu v oblasti podnikania. Preto už od roku 1995 ponúkame školenia pre realizačné firmy. Balíček našich školení je určený na podporu ako imidžu tak ziskovosti Vašej firmy.

Školenie Vám ponúka príležitosť vylepšiť svoje vedomosti, povedomie a montážne zručnosti v oblasti výrobkov spoločnosti VELUX. Montáž výrobkov VELUX pre Vás potom bude efektívnejšia a kvalitnejšia.

Na školení budete oboznámení so sortimentom spoločnosti VELUX, vyskúšate si tiež montáž výrobkov VELUX v súlade s požiadavkami stavebných predpisov.

Školenie na montáž střešných okien

Školenie je určené pre firmy a jednotlivcov, ktorí si chcú osvojiť alebo zopakovať postup montáže a získať kompletný prehľad o sortimente VELUX.

Školenie pre rok 2019 už prebehlo. Budeme sa na vás tešiť v roku 2020.