Predmetom súťaže je vypracovanie inšpiračného návrhu interiéru prízemia a/alebo podkrovia typického rodinného domu so štvorcovým pôdorysom zo 70. rokov 20. storočia, ktorý sa nachádza na Vinohradníckej ulici 50 v Šali. Projekt RenovActive Slovensko bude po dokončení slúžiť ako vzorová ukážka rekonštrukcie pre zdravé a moderné bývanie. 
Súťažným zadaním je ukázať finančne optimálny spôsob zariadenia interiéru rodinného domu, ktorý prináša svojim užívateľom komfort a zdravé vnútorné prostredie. 
Do súťaže sa môžu zapojiť študenti vysokých škôl v odboroch architektúra, pozemné staviteľstvo, dizajn a výtvarné umenie.

Návrhy možno prihlásiť do dvoch kategórií:

  • návrh prízemia
  • návrh podkrovia.

Registrácia účastníkov súťaže je možná do 30. mája 2019.

Účastníci súťaže sa budú môcť prihlásiť do jednej alebo oboch kategórií. Počet prihlásených súťažiacich v jednotlivých kategóriách je limitovaný na 20.

Čo môžete vyhrať?

Odborná porota bude zložená z dvoch nezávislých odborných porotcov a jedného zástupcu spoločnosti VELUX. Členovia poroty udelia 3 miesta v každej kategórií.

Odborná porota:

Ing. arch. Martin Doršic z architektonickej kancelárie Ddak, Doršic Doršicová,
Ing. arch. Ľubomír Závodný, architektonická kancelária Ľubomír Závodný,
Ing. arch. Klára Bukolská, architektka spoločnosti VELUX.

Kategórie návrh prízemia

1. cena: 600,- €
2. 
cena: 400,- €
3. 
cena: 200,- €

Výška cien je uvedená po odpočítaní príslušnej dane.

Kategórie návrh podkrovia

1. cena: 800,- €
2. cena: 600,- €
3. cena: 400,- €

Kategória
1) Prehlasujem, že som bol/a oboznámený/á s pravidlami súťaže a odovzdaním registrácie/prihlášky vyjadrujem súhlas s jej podmienkami.
2) Svojím podpisom dávam súhlas s uverejnením kompletnej mnou dodanej dokumentácie tohto diela na www stránkach, či v ďalších propagačných materiáloch vyhlasovateľa.