VELUX TEAM

Naším cieľom je:

 • rozvíjať loajálne montážne firmy,

 • odporúčať k realizácii zákaziek certifikovaných montážnikov,

 • marketingovo podporovať a motivovať,

 • vzdelávať a spoločne sa pravidelne stretávať.

Čo je VELUX TEAM?

Či už sa na trhu pohybujete nejaký ten piatok, alebo sa ešte len rozkukávate, máte príležitosť stať sa certifikovanou montážnou firmou.

 • Chcete byť vyhľadávanou montážnou firmou?

 • Chcete mať certifikát pre montáž strešných okien oprávňujúce vás hlásiť sa do všetkých výberových konaní s európskymi alebo lokálnymi dotáciami?

 • Radi by ste si prehĺbili znalosti v oblasti strešných okien, normových požiadaviek alebo moderných skúšobných metód?

 • Radi by ste spoločne propagovali svoje služby a našu značku?

 • Ste radi informovaní ako prví o novinkách a zmenách v sortimente VELUX?

 • Spolupracujete radi s našimi kolegami v teréne aj na centrále?

Ak ÁNO, potom je tento program určený práve vám!

Certifikované montážne firmy

Vzhľadom na starnutie skupiny montážnikov, rozdelenie firiem počas krízy a zložitosti programu "Certifikovaná montážna firma" sme sa rozhodli pre nový prístup a premenovanie celého programu.


Cieľom programu je obnovenie skupiny certifikovaných firiem pod novým názvom VELUX Team.

Program je určený ak pre existujúce montážne firmy, tak rovnako dáva príležitosť novým montážnym firmám, stať sa odporúčanou a certifikovanou firmou. Firmy z programu VELUX Team sú doporučované konečným zákazníkom so záujmom o montáž sortimentu VELUX - systému VELUX. Spoločnosť VELUX navyše pre účastníkov tohto programu realizuje súbor vzdelávacích a marketingových aktivít za účelom rozvoja ďalšej spolupráce. Ponúka tiež zvýhodnené podmienky pre nákup propagačných materiálov a darčekov.

Čo ponúkame?

 • Propagácia firiem na internete (VELUX TEAM mapa montážnikov na webe www.velux.sk)

 • Prístup k ponukám od koncových zákazníkov (odporúčanie cez zákaznícke oddelenie VELUX Slovensko spol.)

 • Certifikát pre montáž výrobkov VELUX

 • Firemné materiály, logá, vizitky a polepy áut

 • Kvalitné pracovné oblečenie

 • Systém pravidelného vzdelávania a stretávania

Podmienky členstva vo VELUX Team

 • Absolvovanie komplexného VELUX Team školenia 1x za rok,
 • kontrola montáže servisným technikom na stavbe (náhodne 1x ročne),
 • návšteva obchodného zástupca VELUX (1x ročne).

Dôvody pre vyradenie z programu

 • 2x reklamácie zákazníka, kde príčinou je zle vykonaná montáž výrobkov VELUX,
 • 2x nereagovanie na zákazníka a jeho opätovná sťažnosť na ponúkanú službu,
 • expirácia žiaducich školenie.